10. januar, 2018  

Štipendija – razpis

Štipendija – razpis

Študente obveščamo, da SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE nudi štipendijo enemu študentu/študentki 2. letnika Višje prometne šole v programu Logistično inženirstvo, ki je s svojim dosedanjim študijem pripomogel k promociji logistične stroke.

Štipendija bo podeljena za obdobje enega leta z veljavnostjo od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018.
Razpisni pogoji:

 • Kandidirajo lahko vsi študenti, prvič vpisani v 2. letnik v študijskem letu 2017/18.
 • Rok za diplomiranje: do 31. 12. 2018.
 • Rok prijave: 18. 1. 2018.
 • Način oddaje: pisno vlogo, naslovljeno na Višjo prometno šolo, dopolnjeno z motivacijskim pismom študenta, oddate do četrtka, 18. 1. 2018, do 12. ure v tajništvu Višje prometne šole v zaprti kuverti z napisom “RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO – SLZ“.

Pri izbiri kandidata bodo upoštevana naslednja merila:

 • Učni uspeh – povprečna ocena študija v 1. letniku, preračunana na število vseh izpitov brez ocene iz PRI1 (50 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Ocena mentorja v podjetju pri PRI1 (10 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Ocena seminarja pri PRI1 (20 % delež) – podatke pridobi VPŠ.
 • Motivacijsko pismo študenta in intervju pred razpisno komisijo (20 % delež).

Maribor, 10. 1. 2018

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).