Zgodovina

Začetki

Začetki prometnega izobraževanja v Mariboru segajo v leto 1958, ko je bil ustanovljen oddelek Železniške prometne šole Beograd (s sedežem v Zemunu). Od takrat do danes je ta izobraževalna ustanova spreminjala naziv in programe, po katerih je potekalo izobraževanje in usposabljanje.

Check them out and let us know if you think they are https://spying.ninja/cell-lookup/ reverse cell phone tracker real or fake

Pregled po letih

 • Leta 1961 je postala ustanoviteljica šole Skupnost železniških podjetij Ljubljana, tako da se je šola preimenovala v Železniška prometna šola Maribor.

 • Leta 1967 se je Železniška prometna šola priključila novo ustanovljenemu Zavodu za strokovno izobraževanje v Ljubljani pri Skupnosti železniških podjetij Ljubljana kot organizacijska enota in se je preimenovala v Železniško prometno-transportno šolo Maribor.
 • Leta 1974 se je šola preimenovala v ŽG ─ Železniški šolski center Ljubljana, TOZD za vzgojo in izobraževanje Maribor. Osnovna dejavnost šole je bila vzgoja in izobraževanje mladine in odraslih za potrebe ŽG Ljubljana, stranska pa celotna oskrba dijakov v domu, pripravljanje hrane in izdajanje prenočišč.
 • Z uvedbo usmerjenega izobraževanja je šola doživela veliko sprememb na področju izobraževalnih programov – pridobili smo nove izobraževalne programe, ki jih je šola pričela izvajati v šolskem letu 1981/1982: prometno-transportni odpravnik, prometno-transportni tehnik, transportni komercialist, prometno-transportni manipulant.
 • Leta 1985 je šola uvedla izobraževalni program za pridobitev strokovne izobrazbe v okviru vzgojno-izobraževalnega programa Transport – smer: strojevodja.
 • 13. 4. 1988 se je v sklopu reorganizacije šola osamosvojila in poimenovala ŽG – Železniška srednja šola Maribor, p. o. Šola je izvajala izobraževanje mladine in delavcev za potrebe ŽG Ljubljana po vzgojno-izobraževalnih programih v programu Železniški transport, in sicer v smereh: železniški prometno-transportni odpravnik, železniški prometno-transportni tehnik, strojevodja, prometno-transportna manipulacija (skrajšani program), specialist – strojevodja dizelskih vlečnih vozil, specialist – vozovni preglednik.
 • 27. 6. 1990 je šola razširila izobraževalno dejavnost še na izobraževanje v smeri prometni tehnik.
 • Na osnovi Zakona o zavodih se je 25. 4. 1991 spremenil statutarni sklep o ustanovitvi Železniške srednje šole Maribor, kjer je bilo opredeljeno izobraževanje (redno, ob delu) za pridobitev strokovne izobrazbe v smereh: železniški prometno-transportni odpravnik, železniški prometno-transportni tehnik, tehnik vleke – strojevodja, vozovni preglednik, prometni tehnik. Za dejavnost zavoda se je kot stranska dejavnost navajala tudi celotna oskrba dijakov v dijaškem domu in priprava hrane za zunanje naročnike ter nudenje prenočišč.
 • Leta 1992 se je šola preimenovala iz ŽG ─ Železniška srednja šola Maribor v SŽ ─ Železniška srednja šola Maribor.
 • Upravni odbor Slovenskih železnic je leta 1995 sprejel sklep o spremembi imena SŽ ─ Železniška srednja šola Maribor v Slovenske železnice – Srednja prometna šola Maribor.
 • Vlada Republike Slovenije je s sklepom 18. 3. 1999 ustanovila javni vzgojno-izobraževalni zavod in spremenila naziv šole v Srednja prometna šola Maribor.
 • 20. 11. 2001 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor, ki je sestavljen iz dveh organizacijskih enot – Srednja prometna šola z dijaškim domom in Višja prometna šola.
 • 2. 9. 2008 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor, ki je sestavljen iz dveh organizacijskih enot – Srednja prometna šola z dijaškim domom in Višja prometna šola – novosti so predvsem organizacijske in statusne narave.

(povzeto po zborniku Prometne šole Maribor ob 50-letnici šole, 2008; avtor Andrej Švaljek, prof.)

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).