Učbeniški sklad

O učbeniškem skladu

Izbor učbenikov v učbeniškem skladu, njihova nabava in izposoja potekajo na podlagi pravilnika, ki ga je izdalo šolsko ministrstvo.

Učbeniške komplete določijo učitelji posameznih predmetnih aktivov. Vanj so vključeni samo tisti učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Kompleti ne zajemajo učbenikov za tuje jezike in delovnih zvezkov.

Dijak si lahko izposodi celoten komplet, ne pa posameznih učbenikov. Šola zaračuna dijakom izposojevalnino, ki znaša največ eno tretjino nabavne cene kompleta.

Dijaki dobijo učbenike v prvem tednu pouka, ob koncu šolskega leta pa jih vrnejo v celoti.

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).