Erasmus +

Osnovne informacije

Višja prometna šola prek svojih predavateljev, študentov in osebja dejavno vstopa v skupni evropski izobraževalni in gospodarski prostor.
Internacionalizacija je pomemben dejavnik odprtosti v študijskem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispevajo tudi gostujoči predavatelji in tuji študenti. Zato na Višji prometni šoli spodbujamo mednarodno izmenjavo študentov in predavateljev, predvsem v okviru programa Erasmus, udeležbo na mednarodnih konferencah ter organiziramo mednarodne posvete in dogodke.

Kontakt:

Živa Trstenjak, prof.

t: 02 42 94 106

e: ziva.trstenjak@vpsmb.eu

Erasmus +

Erasmus+ je EU program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje 2014-2020. Erasmus+ udeležencem terciarnega izobraževanja nudi različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

Sodelovanje Višje prometne šole v programu Erasmus Plus omogoča študentom VPŠ študij na tujih fakultetah, usposabljanje v tujih podjetjih, spoznavanje tujih kultur in življenja izven Slovenije.

Študenti: Razpis Erasmus+ za študij/prakso v tujini 2017/18

Ponovni razpis Erasmus+ za osebje z namenom poučevanja/usposabljanja 2017/18

Erasmus Plus strateške smernice VPŠ

Več o programu Erasmus+ na VPŠ

Erasmus+ (spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS)

Evropske institucije, s katerimi sodeluje Višja prometna šola

 • DK Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Odense
 • CZ CZECH TECHNICAL UNIVERSITY OF PRAGUE, Faculty of Transportation Sciences
 • CZ College of Logistics, Prerov
 • CZ Higher Vocational School of Business and Trade, Prerov
 • HR Polytechnic of Rijeka
 • HR University of Split
 • HR Polytechnic of Međimurje in Čakovec
 • HR University of Dubrovnik
 • LT VILNIUS UNIVERSITY OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES, Faculty of Technical Sciences
 • LT Kauno Kolegija / University of Applied Sciences
 • PL SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Transport
 • TR Istanbul Kavram Vocational College of Higher Education
 • TR Beykent University, Istanbul
 • TR Sakarya University

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja