Ekonomist

Prava izbira za vas, če:

  • želite delati na komercialnem in finančnem področju poslovanja podjetij,
  • želite obvladati področja komerciale, računovodstva, organizacije poslovanja, bančništva, zavarovalništva ter drugih del v praksi,
  • želite pridobiti sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov.

 

Scientific american showed the stack pay someone to write my essay sratrting site of papers being taller than the washington monument in 1994

Oblika izvajanja študija

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

 

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

EKONOMIST/EKONOMISTKA (ekon.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Način in rok prijave

Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Prvi rok:

od 6. februarja 2018 do 30. marca 2018

Cenik za izredni študij

Predmetnik

KOMUNICIRANJE 16 KT
Poslovni tuji jezik 1 6 KT
Poslovno komuniciranje 6 KT
Praktično izobraževanje 4 KT
ANALIZA 14 KT
Informatika 5 KT
Poslovna matematika s statistiko 6 KT
Praktično izobraževanje 3 KT
POSLOVANJE 22 KT
Organizacija in menedžment podjetja 6 KT
Ekonomija 5 KT
Osnove poslovnih financ 6 KT
Praktično izobraževanje 5 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Diplomsko delo 5 KT
TRŽENJE 8 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
KOMERCIALA 20 KT
Prodaja 8 KT
Nabava 6 KT
Praktično izobraževanje 6 KT
PRAVO 8 KT
Poslovno pravo 6 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
KAKOVOST 7 KT
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO 15 KT
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 6 KT
Poslovna logistika 5 KT
Praktično izobraževanje 4 KT

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja