Vpis 2018/19

Vpis v 1. letnik - redni in izredni študij

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

 

Prvi rok:

od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019

 

Drugi rok:

Na Višjo prometno šolo se lahko vpišete v drugem prijavnem roku:

 • od 26. avgusta do 30. avgusta 2019 preko spletnega obrazca višješolske prijavne službe (http://vps.vss-ce.com/VPS/);
 • elektronsko izpolnjen prijavni obrazec natisnete, lastnoročno podpišete in ga pošljete skupaj z dokazili (če so potrebna) s priporočeno pošiljko na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje,
Pot na Lavo 22

3000 CELJE

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM PROSTA MESTA NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI MARIBOR V 2. PRIJAVNEM ROKU
 
REDNI IZREDNI
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
EKONOMIST /

 

Prijava – izredni študij

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

 Prvi rok:

od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019

 Drugi rok:

od 26. avgusta do vključno 30. avgusta 2019

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta:

do 30. oktobra 2019

Vloga za vpis in navodilo za vpis – redni študij

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik.
Študent lahko ponavlja isti letnik, če:

 • opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk;
 • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
 • še ni ponavljal istega letnika,
 • še ni zamenjal programa v višješolskem strokovnem izobraževanju.

 

VPISNI POSTOPEK

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačanih vpisnih stroških (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v obdobju za vpis in v času uradnih ur tudi vpišejo.

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

 

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – referat

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

 

STROŠKI VPISA

VRSTA VPISA STROŠKI VPISA
redni vpis v 2. letnik vpisnina za 2. letnik (20 €), prispevek študenta za strokovno ekskurzijo (60 €)
ponavljanje 1. letnika vpisnina 1. letnik (20 €)
ponavljanje 2. letnika vpisnina 2. letnik (20 €)

 

VPISNI ROKI

Redni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz.  najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru.

 

PLAČILNI NALOG – vpis v 2. letnik – redni študij

PLAČILNI NALOG – ponovni vpis v letnik – redni študij

Vloga za vpis in navodilo za vpis – izredni študij

NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

V 2. letnik lahko napreduje študent, ki ima opravljeno praktično izobraževanje za 1. letnik (PRI 1), poravnane zapadle obveznosti za tekoče študijsko leto in izpolnjeno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis v 2. letnik:

 • 2 izvoda pogodbe,
 • izpolnjen obrazec Vloga za vpis,
 • kopija plačanih položnic za vpis (vpisnina in 1. obrok šolnine) oz. dokazilo o plačilu.

Če boste uveljavljali pravice statusa študenta, priložite potrdilo zavoda za zaposlovanje, da niste prijavljeni kot brezposelna oseba, in potrdilo zavoda za zdravstveno zavarovanje (izpis zavarovanj).

 

PONAVLJANJE LETNIKA

Študent lahko ponavlja letnik, če:

 • ima opravljen najmanj 1 (en) izpit iz letnika,
 • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
 • še ni ponavljal ali bil prepisan v sklopu višjega šolstva in
 • ima poravnane zapadle obveznosti za tekoče leto.

 

Potrebna dokumentacija za vpis:

VPISNI POSTOPEK

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačilu (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v obdobju za vpis in v času uradnih ur tudi vpišejo.

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

 

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – referat

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

 

STATUS ŠTUDENTA

Po prejemu dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (vpis v 2. letnik, ponavljanje letnika).

 

STROŠKI VPISA

VRSTA VPISA STROŠKI VPISA
redni vpis v 2. letnik vpisni stroški (20 €) in prvi obrok šolnine (331 €)
ponavljanje 1. letnika vpisni stroški (20 €)
ponavljanje 2. letnika vpisni stroški (20 €)

 

VPISNI ROKI

Izredni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz.  najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru.

 

PLAČILNI NALOG – vpis v 2. letnik – izredni študij

PLAČILNI NALOG – ponovni vpis – izredni študij

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja