Svetovalna služba

»Skrivnost življenja moramo najti v življenju samem, ne v naukih o njem.« (Anthony de Mello)

“Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.” (Stephen Covey)

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom, njihovim staršem in delavcem šole. Naloge svetovalne službe so podrobneje opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole. Svetovalna služba veliko pozornosti namenja prilagajanju šolanja dijakom s posebnimi potrebami, pedagoškim pogodbam, ukvarja se s karierno orientacijo, težavami pri učenju, z reševanjem psiholoških in socialnih stisk dijakov. Razrednikom pomaga pri vzgojnem delovanju, učiteljem pri pedagoškem delu, z mediacijo pomaga reševati konflikte, pri uvajanju novincev nudi podporo, vodi vpisni postopek na vseh programih srednje šole in dijaškega doma, sodeluje pri izvajanju OID in v razvojnih projektih šole … Pri obravnavi dijakov sodeluje z zunanjimi inštitucijami.

Pričakuje vas:
•    Mag. Mateja Turk, prof. – mateja.turk@prometna.net

Pisarna se nahaja v pritličju dijaškega doma.

Tel. številka: 02/42 94 108 in mobi 051 351 201

URADNE URE SVETOVALNE SLUŽBE - MATEJA TURK

PONEDELJEK 7.00 - 9.00 in 9.45 - 14.00
TOREK 12.00 - 18.30
SREDA 7.15 - 8.00 in 9.45 - 14.15
ČETRTEK 7.15 - 8.00 in 9.00 - 14.00
PETEK 7.15 - 13.30

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan