Svetovalna služba

»Skrivnost življenja moramo najti v življenju samem, ne v naukih o njem.« (Anthony de Mello)

“Uspeh pride takrat, ko se zavemo, da so vse ovire samo izzivi, ki nam pomagajo postati boljši.” (Stephen Covey)

Šolska svetovalna služba je namenjena vsem dijakom, njihovim staršem in delavcem šole. Naloge svetovalne službe so podrobneje opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole. Svetovalna služba veliko pozornosti namenja prilagajanju šolanja dijakom s posebnimi potrebami, pedagoškim pogodbam, ukvarja se s karierno orientacijo, težavami pri učenju, z reševanjem psiholoških in socialnih stisk dijakov. Razrednikom pomaga pri vzgojnem delovanju, učiteljem pri pedagoškem delu, z mediacijo pomaga reševati konflikte, pri uvajanju novincev nudi podporo, vodi vpisni postopek na vseh programih srednje šole in dijaškega doma, sodeluje pri izvajanju OID in v razvojnih projektih šole … Pri obravnavi dijakov sodeluje z zunanjimi inštitucijami.

Pričakuje vas:

Pisarna se nahaja v pritličju osrednjega objekta (pri vhodu desno).

Tel. številka: 02/42 94 108

Pisarna se nahaja v pritličju šole (po hodniku do konca, na desni strani).

Tel. številka: 02/42 94 123

URADNE URE SVETOVALNE SLUŽBE - MATEJA TURK (v času počitnic)

PONEDELJEK 8.00 - 13.00
TOREK 8.00 - 13.00
SREDA 8.00 - 13.00
ČETRTEK 8.00 - 13.00
PETEK 8.00 - 13.00

URADNE URE SVETOVALNE SLUŽBE - PATRICIJA PUHAR (v času počitnic)

PONEDELJEK 7.30 - 13.30
TOREK 7.30 - 13.30
SREDA 7.30 - 13.30
ČETRTEK 7.30 - 13.30
PETEK 7.30 - 13.30

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan