Izhodi

Izhodi dijakov

Izhodi dijakov so dovoljeni do 21.00, za dijake prvih letnikov pa do 20:30. ure.

Dežurni dijak posamezne vzgojne skupine je do 21. ure dolžan ugotoviti prisotnost dijakov – o manjkajočih dijakih obvesti vzgojitelja.

Možen je tudi podaljšani večerni izhod (obisk gledališke predstave, kina, koncerta, …), vendar z vednostjo in dovoljenjem staršev ter s pisno dovolilnico vzgojitelja.

Vsak dijak ima pravico do podaljšanega izhoda, razen v primeru, ko vzgojitelj določi drugače (slab učni uspeh ipd.)