Sobna pravila

Sobna pravila

 • Vsi stanovalci sobe imajo enake pravice in dolžnosti, ne glede na letnik ali starost.
 • Soba naj bo vedno urejena in čista, pri vzdrževanju reda in higiene se dijaki izmenjujejo. Če kateri od dijakov manjka, očisti sobo tisti, ki je v domu prisoten.
 • V sobi se vsi dijaki zadržujejo v sobnih copatih, ki ne poškodujejo parketa. Čevlje hranijo v garderobnih omaricah na hodniku.
 • Stanovalci sobe so zadolženi in osebno odgovorni za sobni inventar, ključe sob in omar.
 • Plakate v sobah je dovoljeno pripenjati tako, da se ne uničujejo stene in zidne obloge. Okrasitev sobe naj bo sprejemljiva za vse njene prebivalce oz. naj nikogar ne žali.
 • Vsako okvaro v sobi ali skupnih prostorih dijaki takoj sporočijo dežurnemu vzgojitelju ali vzdrževalcu.
 • Vsak dijak ima v sobi svoj zasebni prostor, ki ga uporablja sam (omara, postelja, polica).
 • Vstop v sobo je dovoljen samo dijakom, ki v njej živijo, drugim pa samo v soglasju ostalih sostanovalcev in v njihovi navzočnosti.
 • Obiski v sobah so omejeni na sorodnike in sošolce, ostali obiski pa so dovoljeni le z vednostjo in s predhodnim soglasjem vzgojitelja (na zahtevo vzgojitelja se oseba ustrezno legitimira).
 • Glasbeni aparati po sobah naj bodo naravnani na sobno jakost, tako da ne motijo prebivalcev drugih sob.
 • V času obveznih učnih ur in od 22. do 6. ure zjutraj je v sobah in skupnih prostorih doma tišina.

Prepovedano je

 • vklapljanje električnih peči ter drugih porabnikov, s katerimi bi ogrožali svojo varnost ali varnost drugih;
 • lepljenje ali čečkanje po zidovih in opremi doma;
 • odmetavanje predmetov in smeti skozi okna;
 • kajenje, uživanje alkohola in drog;
 • posedovanje predmetov, s katerimi se lahko ogroža varnost ali zdravje ljudi;
 • odnašanje hrane, jedilnega pribora, posode ter ostalega inventarja iz skupnih prostorov v sobe;
 • nočni izhodi iz doma brez vednosti in soglasja vzgojiteljev oziroma staršev.