16. septembra, 2019  

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA PODROČJU VZDRŽEVALCA UČNE TEHNOLOGIJE

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE NA PODROČJU VZDRŽEVALCA UČNE TEHNOLOGIJE

Javni poziv: Poziv za sodelovanje na področju vzdrževalca učne tehnologije

Trajanje pogodbe: 1 leto od podpisa pogodbe (predviden začetek 1. 10. 2019)

Zahteve na področju vzdrževalca učne tehnologije so:

 • vzdržuje osnovna sredstva zavoda, ki sestavljajo učno tehnologijo zavoda (5 delovnih dni na teden);
 • pregleduje računalniške naprave in druga osnovna sredstva, ki predstavljajo učno tehnologijo zavoda;
 • sprotno odpravlja okvare oziroma poskrbi za odpravo okvar (najkasneje v času 24 ur);
 • skrbi za delovanje omrežja in strežnika šole;
 • svetuje pri uporabi programske opreme;
 • ugotavlja in ocenjuje poškodbe, ki jih povzročijo dijaki, študenti ali delavci zavoda na računalniški opremi oziroma drugih sredstvih ter obvešča tajništvo oziroma vodstvo zavoda o le-teh;
 • po dogovoru pri prireditvah in dejavnostih, ki potekajo v zavodu, skrbi za delovanje sredstev in pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo;
 • se posvetuje, naroča in nadzoruje izvajanje servisov oziroma večjih popravil naprav, ki jih sam ne more opraviti;
 • skrbi in odgovarja za primerno tehnično urejenost in opremo vseh prostorov zavoda, kjer se nahajajo računalniške naprave, skozi vso koledarsko leto,
 • skrbi za redno čiščenje naprav oziroma za njihovo zaščito,
 • skrbi za redno vzdrževanje in ažuriranje programske opreme ter njeno zaščito,
 • izvaja postopek za oddajo naročila za izvedbo storitev oziroma dobavo blaga v skladu s sklepom direktorja/ravnatelja,
 • opravlja druge naloge po nalogu vodstva zavoda in v skladu s predpisi.

Merila za izbiro ponudnika bodo:

 • obvezna 16 urna prisotnost ponudnika na šoli (ostalo po dogovoru);
 • najnižja cena pod pogojem, da se upošteva izvajanje vseh zahtevanih storitev v javnem pozivu

Za dodatne informacije naj pošljejo mail na: gregor.rak@prometna.net

Ponudbe ponudnik podpiše in žigosa ter pošlje najkasneje do 27. 9. 2019 (poštni žig) po navadni pošti na Prometno šolo Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, oz. prinese v pisarno zavoda najkasneje do 27. 9. 2019, do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: ”Zbiranje ponudb računovodstvo – NE ODPIRAJ”.

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).