24. avgusta, 2022  

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA ČISTILNA SREDSTVA

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA ČISTILNA SREDSTVA

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo ČISTILNIH SREDSTEV. To je evidenčno javno naročilo, ki ne presega skupne vrednosti več kot 40.000 € brez DDV. (POZIV ČISTILA)

Cena mora vsebovati vse stroške FCO sedež naročnika, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. (Čistilna sredstva – seznam artiklov)

Predračun mora biti veljaven do 1. 9. 2022.

Rok plačila znaša 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za dobo dveh let. Pogoji so navedeni v vzorcu okvirnega sporazuma.

Cene iz ponudbenega predračuna se po poteku enoletnega obdobja lahko uskladijo z rastjo drobno prodajnih cen, po podatkih Statističnega urada RS, vendar v soglasju z naročnikom.

Ponudba lahko zajema tudi posamezne artikle iz predračuna.

Ponudbe pošljite do 30. 8. 2022 do 12. ure na e- mail: tajnistvo@prometna.net. Kontaktna oseba s strani naročnika je Irena Ovčar, telefon: 02/429 4 140.

 

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).