17. decembra, 2021  

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV PŠM

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV PŠM

Številka: 119/2021/9

Datum: 17. 12. 2021

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA ZA ENERGETSKO PRENOVO OBJEKTOV PROMETNE ŠOLE MARIBOR

Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskemu sektorju«, specifičnega cilja 4.1.1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«

Objava v Uradnem listu RS: Ur. l. RS (Št. 440-1/2021/9 Ob-3622/21, Stran 2796) – povezava…

Uradni list RS (14. 1. 2022) – popravek …

Razpisana dokumentacija (Razpisna dokumentacija – Word; Razpisna dokumentacija – PDF)

Vprašanja in odgovori do 13_1_2022 >>

Končni rok za prejem prijav je 1. 2. 2022 do 10. ure.

Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, dne 1. 2. 2022 ob 10.05.

Dodatne informacije: Gregor Rak (gregor.rak@prometna.net)

 

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).