11. maja, 2022  

POVPRAŠEVANJE ZA IZVEDBO EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA

POVPRAŠEVANJE ZA IZVEDBO EVIDENČNEGA JAVNEGA NAROČILA

V skladu z določili, ki so predpisana kot obvezne sestavine Pravilnika, ki ureja dejavnost notranjega revidiranja (standard 1000, Usmeritve za državno notranje revidiranje, MF, Urad za nadzor proračuna) iščemo izvajalca za izvedbo naslednjih storitev:

»Izvajanje storitev zagotavljanja notranje revizije za leta 2021-2024«.

Polno besedilo javnega poziva >> 

Ponudbo ponudnik podpiše in žigosa ter pošlje najkasneje do 19. 5. 2022 (poštni žig) po navadni pošti na Prometno šolo Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, oz. prinese v pisarno zavoda najkasneje do 20. 5. 2022, do 10. ure. Ponudba mora na ovojnici vsebovati pripis: »Zbiranje ponudb JN – Revizija 2021-2024 – NE ODPIRAJ«

Objava na spletni strani naročnika ne pomeni oddajo javnega naročila v skladu z določbami ZJN-3, ki veljajo za javna naročila nad mejnimi vrednostmi.

Direktor: mag. Gregor Rak

Kontakt:
t: +386 02 42 94 140
e: tajnistvo@prometna.net

 

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).