Izbris kazenskih točk

Kdo se lahko udeleži programa?

V program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko vključi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže 4 kazenske točke in ne preseže 17 kazenskih točk (voznik začetnik pa ne preseže 6 kazenskih točk) zaradi storjenih prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Potrdilo o uspešno zaključenem programu, ki ne sme biti starejše od treh mesecev, voznik sam predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk (Ministrstvo za pravosodje), ki mu izbriše kazenske točke iz evidence.

Komu je namenjen?

Namenjen je vozniku, ki je pridobil kazenske točke zaradi prekrškov, ki niso povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Kdo se ga mora udeležiti?

(napoti ga sodišče ali zdravnik po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu)

 • voznik, ki mu je izrečena sankcija prenehanja veljavnosti VD ali odvzema VD;
 • voznik, ki je zaprosil za odložitev izvrševanja sankcije prenehanja veljavnosti VD (napoti ga sodišce ali zdravnik po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu);
 • voznik, ki mu je izrečena sankcija prenehanja veljavnosti VD ali odvzema VD;
 • voznik, ki je zaprosil za odložitev izvrševanja sankcije prenehanja veljavnosti VD.

Trajanje

Program traja 18 (šolskih) ur.

Vsebina

Program izobraževanja in usposabljanja za varno vožnjo obsega:

 • teoretični del (12 ur) – predavanja na temo prometa in psihologije prometa,
 • praktični del (6 ur) – vadba varne vožnje.

Teoretični del se mora izvesti v obliki predavanj, ki na dan ne smejo trajati več kot 4 ure. To v praksi pomeni izvedbo 3 predavanj in 1 trening varne vožnje.

Pogoji za dokončanje programa

Za uspešno opravljeno izobraževanje in usposabljanje za varno vožnjo mora biti tečajnik prisoten na celotnem izobraževanju. Na izobraževanju ni preverjanja znanja.
Po končanem usposabljanju vam izdamo potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga posredujemo tudi na Ministrstvo za pravosodje.

Zakaj izbrati nas?

 • ker imamo zelo dober uspeh pri teoretičnem in praktičnem poučevanju kandidatov za voznike
 • ker si pri nas lahko izposodite literaturo za učenje CPP
 • ker imamo sodobna in varna vozila
 • ker imamo konkurenčne cene
 • ker so naši učitelji vožnje posebej usposobljeni za to delo in se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju
 • ker dobite vse na enem mestu (teoretično usposabljanje, praktično usposabljanje, trening varne vožnje)
 • ker imamo dobre reference ter zadovoljne stranke
 • ker smo za pomoč in dodatne informacije dosegljivi v času uradnih ur.

Uradne ure:

Ponedeljek: 11.00-15.00

Torek: 15.00-19.00

Sreda: 11.00-15.00

Četrtek: 11.00-15.00

Petek: 8.00-12.00

Kontakti:

tel.: 02 4294 133

tel.: 031 657 785

e-pošta: avtosola@prometna.net