Kategorije

Kategorija AM

V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem (do 49 ccm in največ 45 km/h) in lahka štirikolesa.
Starostni pogoj je 15 let (kandidat se lahko vpiše v šolo vožnje, ko dopolni 14,5 let).

Kategorija A

V to kategorijo spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje ter trikolesa. V zvezi s prostornino motorja ali močjo motorja ni omejitev. Starostni pogoj za direktno pridobitev A brez omejitve je 24 let. Izpit za omenjeno kategorijo lahko pridobite tudi prej pod pogojem, da ste imetnik vozniškega dovoljenja za A2 vsaj dve leti.

Kategorija A2

V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje moč motorja/masa ne presega 0,2 kW/kg. Starostni pogoj je 18 let.

Kategorija A1

V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11kW. Razmerje moč motorja/masa ne sme presegati 0,1 kW/kg. Starostni pogoj je 16 let.

Kategorija B

V kategorijo B spadajo motorna vozila razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev.

Kategorija BE in koda 96

Kategorija BE

V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila B-kategorije, ki mu je dodano priklopno vozilo in ta skupina vozil presega največjo dovoljeno maso 3.500 kg. Pri tem pa največja dovoljena masa samo priklopnega vozila ne sme presegati 3.500 kg.

Koda 96

Kadar je vozilu, ki spada v B-kategorijo, dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik (NDM ne presega 750 kg), in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, govorimo o kodi 96. Opravite le praktični del izpita, ki ne sme biti krajši od 9 ur.

Kategorija C

V kategorijo C spadajo motorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Starostni pogoj je 21 let. V kolikor ima oseba spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, lahko vozi vozilo iz te kategorije že pri 18 letih.

Kategorija CE

V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila. Starostni pogoj je 21 let. V kolikor ima oseba spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, lahko vozi vozilo iz te kategorije že pri 18-ih letih.

Kategorija D

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev.

Kategorija DE

V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila.

Kategorija F

Sem spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G. Starostna meja je 16 let. Konstrukcijska hitrost ne sme presegati 40 km/h. Starostna meja je 18 let.

Kategorija G

V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultivatorji. Delovni stroj je motorno vozilo z vgrajenimi napravami za opravljanje določenih del, ki ni namenjeno prevozu oseb ali tovoru in ki na ravni cesti ne more doseči večje hitrosti od 30 km/h. Motokultivator je motorno vozilo, ki ima eno os ali dve osi in motor z močjo največ 12 kW in je konstruiran tako, da nosi, vleče ali potiska razne zamenljive priključke in orodja in služi za njihov pogon ali za vleko lahkega priklopnika.

Pogoj za opravljanje G-kategorije je starost 15 let.

Zakaj izbrati nas?

  • ker imamo zelo dober uspeh pri teoretičnem in praktičnem poučevanju kandidatov za voznike
  • ker si pri nas lahko izposodite literaturo za učenje CPP
  • ker imamo sodobna in varna vozila
  • ker imamo konkurenčne cene
  • ker so naši učitelji vožnje posebej usposobljeni za to delo in se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju
  • ker dobite vse na enem mestu (teoretično usposabljanje, praktično usposabljanje, trening varne vožnje)
  • ker imamo dobre reference ter zadovoljne stranke
  • ker smo za pomoč in dodatne informacije dosegljivi v času uradnih ur.

Uradne ure:

Ponedeljek: 11.00-15.00

Torek: 15.00-19.00

Sreda: 11.00-15.00

Četrtek: 11.00-15.00

Petek: 8.00-12.00

Kontakti:

tel.: 02 4294 133

tel.: 031 657 785

e-pošta: avtosola@prometna.net