Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ŠOLE VOŽNJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR

1. UVODNE DOLOČBE

Šola vožnje Prometne šole Maribor je del javnega zavoda Prometna šola Maribor, ki na podlagi registrirane dejavnosti na Javni agenciji Republike Slovenije izvaja dejavnosti in storitve šole vožnje in izobraževanje oziroma poučevanje kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja.

Dejavnost in storitve šole vožnje urejata Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje (Uradni list RS, št. 44/11, 38/13, 105/13 in 85/16 – Zvoz – 1) in Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/ 17, 21/18).

2. STORITVE

Šola vožnje PŠ Maribor ponuja teoretični in praktični del usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja. Teoretični del usposabljanja je sestavljen iz zakonsko predpisanega tečaja za posamezno kategorijo. Za udeležbo na tečaju mora kandidat predložiti veljaven osebni dokument ter izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za udeležbo na tečaju. Za potrditev o zaključenem tečaju mora kandidat izpolniti zakonsko predvideno prisotnost na tečaju. Praktični del usposabljanja (vožnje pri izvajalcu) pa obsega zakonsko predpisan program oziroma učne ure vožnje.

3. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN ZASEBNOST

Šola vožnje PŠ Maribor se zavezuje, da podatki, ki jih pridobi od kandidata preko vpisnega lista ali pa na kakršen koli drugi način, ne bodo predmet prodaje ali posredovanja tretjim osebam, temveč se bodo uporabljali izključno za potrebe dejavnosti šole vožnje. Vsi podatki se bodo obravnavali zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi česar so bili pridobljeni. Prav tako bodo pridobljeni podatki skrbno varovani pred izgubo, zlorabo ter nepooblaščenim dostopom. Hranili se bodo le do izpolnitve namena, za katerega so bili izbrani oziroma v zakonsko predpisanemu roku.

4. CENE IN PLAČILO STORITEV

Cene vseh storitev Šole vožnje Prometne šole Maribor potrdi Svet zavoda Prometne šole Maribor in so navedene v EUR ter vključujejo DDV. Izvajalec je davčni zavezanec za DDV. Cene storitev se lahko spreminjajo le, če to določi Svet zavoda.

Plačila storitev so možna le brezgotovinsko z nakazilom na TRR izvajalca v skladu z dogovorom o plačilu storitev šole vožnje.

V primeru, da stranka zaradi izrednih okoliščin nikakor ne more opraviti že plačane storitve, se na zahtevo in z dogovorom že vplačani znesek vrne na njen TRR.

V kolikor storitev ni poravnana, izvajalec lahko uporabi vse pravne postopke, da se obveznosti poravnajo. Stranki se v tem primeru tudi ne nudijo nadaljnje storitve, dokler se obveznosti ne poravnajo.

5. PRITOŽBE IN SPORI

Izvajalec spoštuje veljavno zakonodajo v RS in EU in si prizadeva po najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru, da to ni izvedljivo, mora stranka izvajalcu ugovor posredovati pisno oziroma preko e-pošte. Izvajalec bo potrdil, da je prejel pošto in podal odgovor. Za morebitne nerešene spore pa je pristojno sodišče v Mariboru.

6. ODGOVORNOST TEČAJNIKA OZIROMA STRANKE

Tečajnik oziroma stranka se za udeležbo na usposabljanju odloči na lastno odgovornost. S prijavo oziroma vpisom v šolo vožnje potrjuje, da je seznanjena, da kot udeleženec programa nosi odgovornost za nezgodo oziroma poškodbo sebe ali drugih udeležencev v programu ter izgubo oziroma krajo osebnih dokumentov, predmetov ali kakršnekoli druge lastnine ter da v naštetih primerih sama nosi odgovornost za nastale stroške. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne nezgode in poškodbe. Izvajalec bo sicer kar najbolje poskrbel za varnost pri usposabljanju tako na teoretičnem kot praktičnem delu.

7. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

Šola vožnje Prometne šole Maribor odškodninsko oziroma materialno ne odgovarja za škodo, ki bi morebiti nastala zaradi izvajanja dejavnosti šole vožnje.

8. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani Šole vožnje Prometne šole Maribor ter v poslovnih prostorih šole vožnje.

Šola vožnje Prometne šole Maribor ima pravico, da te splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni. O spremembi je šola vožnje dolžna stranke obvestiti z:

  • obvestilom na spletni strani,
  • obvestilom v poslovnem prostoru.

 

V Mariboru, 1. 10. 2020

 

PŠ Maribor

Direktor:
mag. Gregor Rak

 

 

 

 

Zakaj izbrati nas?

  • ker imamo zelo dober uspeh pri teoretičnem in praktičnem poučevanju kandidatov za voznike
  • ker si pri nas lahko izposodite literaturo za učenje CPP
  • ker imamo sodobna in varna vozila
  • ker imamo konkurenčne cene
  • ker so naši učitelji vožnje posebej usposobljeni za to delo in se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju
  • ker dobite vse na enem mestu (teoretično usposabljanje, praktično usposabljanje, trening varne vožnje)
  • ker imamo dobre reference ter zadovoljne stranke
  • ker smo za pomoč in dodatne informacije dosegljivi v času uradnih ur.

Uradne ure:

Ponedeljek: 11.00-15.00

Torek: 15.00-19.00

Sreda: 11.00-15.00

Četrtek: 11.00-15.00

Petek: 8.00-12.00

Kontakti:

tel.: 02 4294 133

tel.: 031 657 785

e-pošta: avtosola@prometna.net