Tehnik elektronskih komunikacij

Vaša področja dela

V programu tehnik elektronskih komunikacij dijaki spoznavajo različne vrste elektronskih komunikacij, žičnih in brezžičnih komunikacijskih sistemov, delovanje in konfiguracijo omrežne opreme proizvajalca, spajanje in zaključevanje optičnih vlaken,  konfiguracijo lokalnih internetnih omrežij,  brezžično tehnologijo prenosa informacij s poudarkom stalno razvijajočih se komunikacijskih omrežij (5G).

Katera so običajna dela:

 • montira oddajne radiodifuzne naprave (radijski in TV oddajniki ter pretvorniki)
 • izvaja vzdrževalna dela za nemoteno delovanje naprav
 • hodi na oglede terena pred postavitvijo mobilnih prenosnih radiodifuznih naprav
 • izvaja postavitev naprav in prenosnih radiodifuznih signalov s terena
 • inštalacija telekomunikacijskih naprav in omrežij
 • programiranje določenih telekomunikacijskih naprav
 • izvaja periodične meritve in nastavitve naprav tako, da delujejo v skladu s tehničnimi standardi in normativi.

Naziv strokovne izobrazbe

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ / TEHNICA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ

Pridobljena stopnja izobrazbe

V. STOPNJA IZOBRAZBE

Čas trajanja izobraževanja

IZOBRAŽEVANJE TRAJA 4 LETA

Predmetnik

 1. Informatika s tehniškim komuniciranje
 2. Elektrotehnika 1
 3. Elektrotehnika 2
 4. Programiranje
 5. Brezžične komunikacije
 6. Prenosni sistemi
 7. Meritve v telekomunikacijah
 8. Inštalacije
 9. Komunikacijska omrežja
 10. Telekomunikacijske storitve
 11. Stroka in podjetništvo
 1. Slovenščina
 2. Matematika
 3. Tuji jezik
 4. Umetnost
 5. Zgodovina
 6. Geografija
 7. Sociologija
 8. Psihologija
 9. Fizika
 10. Kemija
 11. Športna vzgoja

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.)

Dodatne informacije

Pišite nam, če želite dodatne informacije o programih, načinu vpisa ter ostalih zadevah. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).