Tehnik varovanja

Opis programa

Izobraževalni program Tehnik/tehnica varovanja je v Sloveniji nov izobraževalni program in uresničuje strateške usmeritve in cilje, ki jih izpostavlja Evropska unija. Program je fleksibilen, odprt in evropsko primerljiv.

S programom srednjega strokovnega izobraževanja se Slovenija pridružuje ostalim evropskim državam, ki so področje varnosti in varovanja izboljšale z uvedbo izobraževalnega programa.

Ključna dela tehnika/tehnice varovanja so

 • varovanje objektov,
 • varovanje premoženja in oseb,
 • izvajanje varnostno-receptorskih del v institucijah, kot so šole, vrtci, bolnice, muzeji in v podjetjih,
 • varovanje prodajnih mest,
 • izvajanje varnostno-spremljevalnih del oziroma denarja in drugih dragocenosti,
 • operaterska dela v varnostno-nadzornem centru,
 • izvajanje intervencij,
 • telesna straža oseb,
 • varovanje na prireditvah.

Pridobljen poklic

TEHNIK VAROVANJA/TEHNICA VAROVANJA

Pridobljena izobrazba

V. STOPNJA IZOBRAZBE

Čas trajanja

IZOBRAŽEVANJE TRAJA 4 LETA

Kdo se lahko vpiše?

V izobraževalni program se lahko vpišete tisti, ki ste uspešno zaključili:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Če imate v zvezi z vpisom še kakšno vprašanje, bomo nanj z veseljem odgovorili.

Kaj potrebujete za vpis?

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument s sliko in dokazilo o spremembi priimka, če je le-ta drugačen, kot na spričevalih (npr. poročni list),
 • verodostojna dokazila o dosedanjem šolanju (spričevalo o končani osnovni šoli, srednješolska spričevala po letnikih, dokazila o prekvalifikacijah, diferencialnih izpitih, diplome, potrdila ipd.)

Predmetnik

 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Tehnično varovanje
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Varstvo pred požari
 • Nadzorovanje storitev varovanja
 • Operaterska dela v varnostno-nadzornem centru z intervencijo
 • Kriminalistika in kazniva dejanja
 • Javna zbiranja
 • Prevoz denarja in dragocenosti
 • Varovanje informacijskih sistemov
 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuji jezik I
 • Tuji jezik II
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Psihologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Športna vzgoja

Dodatne informacije

Pišite nam, če želite dodatne informacije o programih, načinu vpisa ter ostalih zadevah. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).