Vpis odrasli

VPIS V IZREDNO IZOBRAŽEVANJE IN SAMOIZOBRAŽEVANJE ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

 

 

INFORMATIVNI DAN NA ŠOLI:

18. 6. 2024 ob 16. uri na Srednji prometni šoli Maribor

VPIS v IO:  27. avgust 2024 od 13. do 14. ure.
Vpis za izobraževanje odraslih za zamudnike: torek, 17. 9. 2024 ob 16 uri.
Vpisnina: 335 eurov; cena posameznega izpita bo objavljena naknadno

 

Razpis za vpis v programe izrednega izobraževanja

Srednja Prometna šola Maribor, na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih (UL. RS, št.110/06 _UPB) ter v skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (UL. RS, št. 82/98) objavlja razpis za vpis odraslih v javno veljavne izobraževalne programe  za odrasle:

 

 1. PROGRAME SREDNJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (SSI): TEHNIK VAROVANJA IN LOGISTIČNI TEHNIK (pogoj za vpis je končana osnovna šola)
 2. PROGRAM POKLICNO TEHNIŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (PTI) : TEHNIK VAROVANJA IN LOGISTIČNI TEHNIK (pogoj za vpis je končana poklicna srednja šola)

Predvideno število vpisnih mest v izobraževalne programe v šolskem letu 2024/25

 1. Logistični tehnik – SSI (10 mest)

Logistični tehnik SSI program: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2021/programi/Ssi/logisticni_tehnik-SI-2021/spl-del.htm

 1. Logistični tehnik – PTI (10 mest)

Logistični tehnik PTI program: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/logisticni_tehnik/spl-del.htm

 1. Tehnik varovanja –  SSI (10 mest)

Tehnik varovanja SSI program: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Ssi/tehnik_varovanja-2020/kazalo.htm

 1. Tehnik varovanja – PTI (10 mest)

Tehnik varovanja PTI program: http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2022/programi/Pti/tehnik_varovanja/spl-del.htm

 

Pogoji za vpis

Vpisni pogoji so objavljeni v predmetnikih na spletni strani šole. Prijave k vpisu (INFORMATIVNE PRIJAVE)  bomo zbirali od 10. 6. 2024 do 30. 9. 2024 oz. do zapolnitve mest.

Merila in postopek za izbiro kandidatov

Če se bo v razpisanem roku prijavilo več kandidatov, kot je na voljo prostih mest, bo vpis omejen. Prednost bodo imeli tisti kandidati, ki bodo prej oddali popolno vlogo za vpis.

 

Vpis

Vpis poteka dne 27. avgusta 2024 od 13. do 14. ure.

Vpis bo potekal predvidoma do 30. 9. 2024.

Za vpis potrebujejo kandidati:

Ob vpisu s kandidatom opravimo uvodni pogovor, na katerem ga seznanimo z obveznostmi, ki jih mora kot udeleženec izobraževanja opraviti do konca izobraževanja, s hišnim redom in pravili izobraževanja odraslih. Ob vpisu kandidati dobijo račun za vpisnino oz. prvi obrok, ki jo morajo poravnati najkasneje v 8 dneh. Potrdilo o vpisu kandidati dobijo, ko vplačajo vpisnino oz. prvi obrok.

Vpis za izobraževanje odraslih za zamudnike bo potekal v torek, 17. 9. 2024 ob 16 uri v prvem nadstropju Srednje prometne šole Maribor.

Po teh datumih vpis ni več mogoč. Za kakršnekoli  informacije smo na voljo izključno na elektronskem naslovu:   romana.orthaber@prometna.net

Pogoji za uspešno dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja mora udeleženec izrednega izobraževanja uspešno opraviti vse obveznosti in izpite po programu ter poklicno maturo.

 

Način izvedbe in trajanje izobraževanja

V vseh programih poteka izobraževanje v kombinirani obliki predavanj in izpitov, pa tudi samoizobraževanja, konzultacij in izpitov. Programi srednjega strokovnega izobraževanja trajajo 4 leta, programi poklicno tehniškega izobraževanja trajajo 2 leti. Trajanje šolanja za posameznika je odvisno od priznanih že opravljenih obveznosti.  Izpitni roki so enkrat na mesec, oz. v dodatnih izpitnih rokih po LDN-u šole. Praktično usposabljanje pri delodajalcu si udeleženci  organizirajo sami, lahko pa ga organizira šola, če si udeleženec nikakor ni mogel najti delodajalca.

 

Stroški izobraževanja

Stroški izobraževanja so za tekoče šolsko leto določeni s cenikom storitev v izobraževanju odraslih, ki ga sprejme Svet Prometne šole Maribor. Vpisnina znaša 335,00 EUR , poklicna matura se plača posebej.

 

Informativni dnevi šolsko leto 2024/25

INFORMATIVNI DAN NA ŠOLI:

– 18. 6. 2024 ob 16. uri na Srednji prometni šoli Maribor

– po dogovoru na Srednji prometni šoli Maribor

Programi naše šole so raznoliki, dinamični in predvsem še vedno zaposljivi. Preverite sami na spodnjih aktualnih povezavah.

Odrasle izobražujemo po programih:

Srednjega strokovnega izobraževanja – logistični tehnik

Srednjega strokovnega izobraževanja – tehnik varovanja

Poklicno tehniškega izobraževanja – logistični tehnik

Poklicno tehniškega izobraževanja – tehnik varovanja

 

Predavanja so prilagojena odraslim udeležencem. Trudimo se biti šola prijaznih ljudi in vedno prisluhnemo željam in potrebam naših udeležencev.

 

 

Kontakt za informacije v zvezi z izobraževanjem odraslih:

Romana Orthaber

E-mail: romana.orthaber@prometna.net

Tel: 02 42 94 129 (samo v dopoldanskem času med 9.40 in 11.00 uro)

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).