Vpis

Obrazec - Prijava za vpis

Navodila za vpis v 1. letnik

Draga bodoča dijakinja, dragi bodoči dijak!

V šolskem letu 2018/2019 razpisujemo dva programa srednjega strokovnega izobraževanja. TEHNIK VAROVANJA in LOGISTIČNI TEHNIK, ki trajata 4 leta in si z njima pridobite peto (V.) stopnjo izobrazbe. Za oba programa razpisujemo 4 oddelke, torej 56 prostih mest za vsakega izmed programov.

Kljub informacijam, ki smo ti jih že posredovali, na tvoji vaši osnovni šoli ali na informativnem dnevu, bi te radi še enkrat spomnili na potek vpisa v srednje šole ter na pomembne roke, katerih ne smeš zamuditi!

Prijavo za vpis v 1. letnik (z oznako MŠŠ-2-1,20/08, ki ga kupiš v knjigarni, oz. je na voljo na spletnih straneh ministrstva.) izpolnijo vsi, ki se želijo v šolskem letu 2018/2019) vpisati v 1. letnik srednjega izobraževanja.

Izpolniti moraš samo eno prijavo ter jo oddati na osnovni šoli.

Srednje šole bodo vaše prijave za vpis sprejemale do 5. 4. 2018.

Učenci, ki so se prijavili v tem roku in se želijo prijaviti na drugo srednjo šolo oz. v drug program, lahko do 25. 4. 2018 dvignejo prijavo in jo prenesejo na drugo srednjo šolo. Vse srednje šole bodo prijave sprejemale, ne glede na število prijav.
Po tem roku prijav za vpis ne bo mogoče prenašati, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan.

Prijavljene kandidate bomo o sprejetju v šolo oz. o omejitvi vpisa obvestili do 6. 6. 2018.

Potrebne dokumente za vpis bodo učenci, ki bodo izbrani, predložili med 19. in 22. 6. 2018 in se takrat tudi vpisali.

Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 02/42 94 108                                                                 Svetovalna služba

Prvi vpis tujcev

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši ustanovi, morajo pred vpisom vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja.

Vlogi priložijo:

 • osebni dokument in njegovo fotokopijo,
 • obrazec N,
 • slovenski EMŠO,
 • originalno spričevalo o zaključenem izobraževanju ter njegovo fotokopijo; spričevalo mora biti legalizirano (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije),
 • kadar gre za priznavanje srednješolskega izobraževanja, je potrebno priložiti originalna letna srednješolska spričevala ter njihove fotokopije,
 • vsa spričevala morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču,
 • opis poteka zaključenega/delno zaključenega izobraževanja, če je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje, ipd.).

Osebam, ki so vložile vlogo za priznavanje izobraževanja, se izda odločba, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

OBRAZEC N

Več informacij: mateja.turk@prometna.net

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).