Vpis

Obrazec - Prijava za vpis

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

Prijavnico boste lahko, kandidati za prijavo, kupili tudi v poslovalnicah DZS in Mladinske knjige, predvidoma v tednu od 24. februarja 2020 naprej. Ni pa nujno, da kandidati oddate prijavo na kupljenem obrazcu, zadošča tudi print prijavnice s spleta.

Navodila za vpis v 1. letnik

Draga bodoča dijakinja, dragi bodoči dijak!

V šolskem letu 2023/2024 razpisujemo tri programe srednjega strokovnega izobraževanja.

ki trajajo 4 leta in si z njimi pridobite peto (V.) stopnjo izobrazbe.

Za programa Tehnik varovanja in logistični tehnik razpisujemo dva oddelka za vsak program. Za program Tehnik elektronskih komunikacij pa razpisujemo en oddelek.

Rokovnik za prijavo in vpis v srednjo šolo.

Pomembni datumi so:

 • prijave za vpis v 1. letnik do 3. 4. 2023
 • prenosi prijav med srednjimi šolami do 24. 4. 2023
 • obvestilo o stanju prijav na šoli 29. 5. 2023
 • vpis med 16. in 21. 6. 2023

V preteklih šolskih letih in predvidevamo tudi letos ne bo omejitev vpisa.

Informacije o vpisu v 1. letnik dobite pri svetovalni delavki, Mateji Turk, e-pošta: mateja.turk@prometna.net ali v svoji osnovni šoli.

Prvi vpis tujcev

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši ustanovi, morajo pred vpisom vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja.

Vlogi priložijo:

 • osebni dokument in njegovo fotokopijo,
 • obrazec N,
 • slovenski EMŠO,
 • originalno spričevalo o zaključenem izobraževanju ter njegovo fotokopijo; spričevalo mora biti legalizirano (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije),
 • kadar gre za priznavanje srednješolskega izobraževanja, je potrebno priložiti originalna letna srednješolska spričevala ter njihove fotokopije,
 • vsa spričevala morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču,
 • opis poteka zaključenega/delno zaključenega izobraževanja, če je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje, ipd.).

Osebam, ki so vložile vlogo za priznavanje izobraževanja, se izda odločba, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

OBRAZEC N

Več informacij: mateja.turk@prometna.net

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).