Vpis

Obrazec - Prijava za vpis

Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

Prijavnico boste lahko, kandidati za prijavo, kupili tudi v poslovalnicah DZS in Mladinske knjige, predvidoma v tednu od 24. februarja 2020 naprej. Ni pa nujno, da kandidati oddate prijavo na kupljenem obrazcu, zadošča tudi print prijavnice s spleta.

Navodila za vpis v 1. letnik

Draga bodoča dijakinja, dragi bodoči dijak!

V šolskem letu 2021/2022 razpisujemo dva programa srednjega strokovnega izobraževanja. TEHNIK VAROVANJA in LOGISTIČNI TEHNIK, ki trajata 4 leta in si z njima pridobite peto (V.) stopnjo izobrazbe. Za oba programa razpisujemo 4 oddelke, torej 56 prostih mest za vsakega izmed programov.

Rokovnik za prijavo in vpis v srednjo šolo. Pomembni datumi so:

 • prijave za vpis v 1. letnik do 2. 4. 2021
 • prenosi prijav med srednjimi šolami do 22. 4. 2021
 • obvestilo o stanju prijav na šoli 28. 5. 2021
 • vpis med 16. in 21. 6. 2021

V preteklih šolskih in predvidevamo tudi letos ne bo omejitev vpisa.

Informacije o vpisu v 1. letnik dobite pri svetovalni delavki, Mateji Turk, E pošta: mateja.turk@prometna.net ali v svoji osnovni šoli.

Prvi vpis tujcev

Osebe, ki so končale šolanje v tujini in bi rade nadaljevale izobraževanje na naši ustanovi, morajo pred vpisom vložiti vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja.

Vlogi priložijo:

 • osebni dokument in njegovo fotokopijo,
 • obrazec N,
 • slovenski EMŠO,
 • originalno spričevalo o zaključenem izobraževanju ter njegovo fotokopijo; spričevalo mora biti legalizirano (npr. žig APOSTILLE za države podpisnice Haaške konvencije),
 • kadar gre za priznavanje srednješolskega izobraževanja, je potrebno priložiti originalna letna srednješolska spričevala ter njihove fotokopije,
 • vsa spričevala morajo biti prevedena pri zapriseženem sodnem tolmaču,
 • opis poteka zaključenega/delno zaključenega izobraževanja, če je izobraževanje potekalo s prekinitvami (prešolanje, ipd.).

Osebam, ki so vložile vlogo za priznavanje izobraževanja, se izda odločba, v kateri se prizna oz. ne prizna pravica do nadaljnjega izobraževanja.

OBRAZEC N

Več informacij: mateja.turk@prometna.net

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).