Erasmus +

Erasmus listina – ECHE 2021-27 Certificate (<klik>)

 

 

Osnovne informacije

Višja prometna šola prek svojih predavateljev, študentov in osebja dejavno vstopa v skupni evropski izobraževalni in gospodarski prostor.
Internacionalizacija je pomemben dejavnik odprtosti v študijskem in delovnem procesu, k čemur nedvoumno prispevajo tudi gostujoči predavatelji in tuji študenti. Zato na Višji prometni šoli spodbujamo mednarodno izmenjavo študentov in predavateljev, predvsem v okviru programa Erasmus udeležbo na mednarodnih konferencah ter organiziramo mednarodne posvete in dogodke.

Kontakt:

Živa Trstenjak, prof.

t: 02 42 94 106

e: ziva.trstenjak@vpsmb.eu

 

Erasmus +

Erasmus+ je EU-program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport za obdobje 2014-2020. Erasmus+ udeležencem terciarnega izobraževanja nudi različne priložnosti na področju izobraževanja, poučevanja, usposabljanja, razvoja in sodelovanja v mednarodnem okolju.

 

 

Sodelovanje Višje prometne šole v programu Erasmus Plus omogoča študentom VPŠ študij na tujih fakultetah, usposabljanje v tujih podjetjih, spoznavanje tujih kultur in življenja izven Slovenije.

Študenti: Razpis Erasmus Plus 2020-21

Študenti: Razpis Erasmus Plus 2019-20

Razpis Erasmus Plus za osebje 2020-21

Razpis Erasmus Plus za osebje 2019-20

 

Konzorcij Skupnosti VSŠ za mobilnost >>

Erasmus Plus strateške smernice VPŠ >>

Erasmus+ (spletna stran nacionalne agencije CMEPIUS)

Erasmus teden 2021 - Erasmus+ izkušnje študentov VPŠ

Študenti Višje prometne šole vam v spodnjem posnetku predstavljajo svoje Erasmus+ izkušnje.

Morda te želijo navdušiti, da se tudi ti odločiš za študij v tujini?

Izkušnje Erasmus študentov VPŠ

Janja, Litva, 2008

Laura, Litva, 2009

Barbara, Litva, 2009

Tamara, Litva, 2011

Luka, Turčija, 2011

Luka, Danska, 2014

Katja, Turčija, 2015

Miha, Danska, 2016

Mitja, Čakovec, 2016/17

Žiga in Marko, Erasmus praksa, Knapp AG, 2017/2018

Sanja, Amsterdam, 2018

Tilen, Danska 2018/19

Tilen, Knapp AG

Tea in Iris, Češka, 2020

Leon, Amsterdam, 2020

Anja, Erasmus praksa, Knapp AG

Leon, Erasmus praksa, Knapp AG

Ines, Erasmus praksa, Knapp AG

Erasmus izkušnje predavateljev

mag. Neva Malek, Barcelona 2019

dr. Andreja Križman, Barcelona 2019

V ZAGREB IN KOPRIVNICO

Evropske institucije, s katerimi sodeluje Višja prometna šola

 • NL Amsterdam University of Applied Sciences, Faculty of Technology
 • DK Lillebaelt Academy of Professional Higher Education, Odense
 • CZ CZECH TECHNICAL UNIVERSITY OF PRAGUE, Faculty of Transportation Sciences
 • CZ College of Logistics, Prerov
 • CZ Higher Vocational School of Business and Trade, Prerov
 • HR Polytechnic of Rijeka
 • HR University of Split
 • HR Polytechnic of Međimurje in Čakovec
 • HR University of Dubrovnik
 • LT VILNIUS UNIVERSITY OF APPLIED ENGINEERING SCIENCES, Faculty of Technical Sciences
 • LT Kauno Kolegija / University of Applied Sciences
 • PL SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Transport
 • TR Istanbul Kavram Vocational College of Higher Education
 • TR Beykent University, Istanbul
 • TR Sakarya University