Nagovor ravnatelja

Spoštovani!

Živimo v času hitrih sprememb na vseh področjih našega življenja in dela. Internet stvari (IoT), robotika in avtomatizacija, umetna inteligenca, pametna logistika so le nekateri dejavniki, ki vplivajo tudi na razvoj izobraževalnih programov in kompetenc, ki jih morajo pridobiti naši študenti, da bodo lahko sledili toku sprememb in zahtevam gospodarstva po kompetentnih kadrih. Prometna šola Maribor je šola z dolgoletno tradicijo izobraževanja, ki sledi tem trendom, zato so naši izobraževalni programi srednjega in višješolskega izobraževanja med najperspektivnejšimi v Sloveniji in na svetu.

Šola s sodelovanjem v projektih v gospodarstvu, z organizacijo gostujočih predavanj strokovnjakov iz gospodarstva, s tečaji in praktičnimi delavnicami skrbi za prenos znanja iz gospodarstva v šolo in obratno, skrbi za strokovni in osebnostni razvoj študentov ter spodbuja podjetniško inovativnost.

Posebno skrb posvečamo pridobivanju praktičnih kompetenc študentov preko praktičnega izobraževanja v podjetjih. Praktično izobraževanje omogoča pridobivati praktična znanja za prevzemanje samostojnih delovnih nalog, krepiti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih potencialov ter poklicnih kompetenc za lažje vključevanje na trg dela.

Našim študentom poleg izobraževanja ponujamo še možnost bivanja v študentskem domu, možnost sodelovanja na kulturnem in športnem področju, lahko pa si pridobivajo izobraževalne izkušnje in opravijo praktično delo v tujini preko programa Erasmus+. V tujini se s primeri dobrih praks bogatijo tudi naši zaposleni in tja prenašajo lastno znanje in izkušnje, vsi skupaj pa kot ambasadorji znanja skrbimo še za promocije naše šole in države.

Kot učeča se organizacija si prizadevamo, da z nenehnim spodbujanjem novih oblik izobraževanja tudi sami sledimo novostim v stroki, prenašamo nova znanja in spoznanja ter primere dobrih praks med zaposlene in druge udeležence izobraževanja, spodbujamo skupinsko in projektno delo in kontinuirano učenje za ohranjanje posameznikovih kompetenc na hitro spreminjajočem se trgu sodobnih delovnih mest. Slednje pa bo, kot se vedno bolj kaže, družbena nujnost hitro razvijajočega se gospodarstva.

Mag. Gregor Rak,
direktor PŠM/ravnatelj VSŠ L.I.V.E.

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja