Pogosta vprašanja

Najpogostejša vprašanja in odgovori za redni in izredni študij

S priporočeno pošiljko po vpisu v 1. letnik oziroma ko sporočim na e-pošto referata, da sem ga izgubil/pozabil.

Najkasneje 5 dni pred uro izvedbe izpita.

Najkasneje 3 dni pred uro izvedbe izpita.

Pod “Opombo” pri izpitnem roku za določen predmet, in sicer najkasneje 1 dan pred izpitom (ne velja, če je izpit v ponedeljek popoldan).

Zato ker vas zapis “Prijavnica” opozarja, da se je za ta izpitni rok še mogoče odjaviti. Ko poteče ura za odjave za določen izpitni rok, zapis “Prijavnica” izgine, saj se vam rok za izpit v vsakem primeru “šteje”, četudi nanj ne boste pristopili.

Da, ob izvedbi prijave se prikaže opozorilo “Prijava je uspela, vendar je potrebno izpit plačati!”.

Najkasneje 5 delovnih dni pred dnevom razpisanega izpitnega roka.

Ne, plačilo izpita vam v teh dveh primerih vrnemo na vaš transakcijski račun.

Na e-pošto referata, v predalček referata ali pošljete kopijo potrdila o plačilu po pošti.

Glejte spletno mesto “Obrazci, pravilniki, navodila in ceniki”, rubrika “Cenik VPŠ“.

V UPN-nalog vpišete kratico predmeta, iz katerega opravljate izpit.

Ne, saj je vsako 4. in nadaljnje opravljanje izpita komisijsko.

Ocena ni vpisana, ker se niste prijavili na izpit.

Ne. Višja prometna šola vam kot rednemu študentu nudi možnost brezplačnega priznavanja izpitov.

Ne. Po dnevu izvedbe seje Študijske komisije se vam v celoti priznani izpit »prikaže« v e-indeksu med priznanimi izpiti.

Da. Prijava je potrebna, da lahko opravljate nepriznani del vsebin izpita oziroma da vam lahko predavatelj vpiše končno oceno za vsebine, ki ste jih morali opravljati pri tem predmetu.

Samo enkrat in samo en letnik (če ste ponavljali 1. letnik, ne morete ponavljati 2. letnika). Študent lahko koristi pravice iz statusa samo 3 leta.

Ne. Študent lahko koristi pravice iz statusa samo 3 leta.

Lahko, če ste opravili vse obveznosti, ki so pogoj za pristop na izpite, vendar ne boste mogli koristiti pravic iz statusa (boni, zdravstveno zavarovanje itd.).

Ne, če ste opravili vse obveznosti, ki so pogoj za pristop na izpit, boste lahko, če želite, opravljali samo izpite.

Ne. Opraviti morate izpit iz PRI 2 (13 KT) ter minimalno 7 KT iz opravljenega izpita/opravljenih izpitov iz 2. letnika (skupaj torej minimalno 20 KT iz 2. letnika).

Študenti brez pravic iz statusa (evidenčni vpis)

V naslednjih treh zaporednih letih vam na podlagi plačila (20,00 EUR za vsako posamezno študijsko leto) uredimo sistem spletnih prijav/plačil/obveščanja ter vodenja ostalih postopkov.

Ne. Kot evidenčno vpisan študent dokončate študij “kot občan”, kar pomeni, da ste samoplačnik preostanka svojega študija in nimate več pravic iz statusa študenta.

1., 2. ali 3. opravljanje določenega izpita znaša 20,00 EUR, 4. in vsako naslednje pa 120,00 EUR.

Diplomski izpit

Pred potekom roka pošljete lastnoročno podpisano prošnjo na naslov referata s priloženim izpolnjenim DIP-3 s strani mentorja. Vaša prošnja bo obravnavana na naslednji seji študijske komisije.

Na e-pošto referata (pošljete identično verzijo diplomskega dela v Word- in Pdf-obliki datoteke).

Ko vam komisija za diplomski izpit izda DIP-6 in z njim potrdi ustreznost diplomskega dela.

Diplomant slovenskega jezika s književnostjo ali prof. slov. jezika s knjiž.

Ko vam komisija za diplomski izpit pošlje DIP-6 in z njim potrdi ustreznost diplomskega dela.

Vsaj 1 izvod, ki je namenjen čitalnici šole, oziroma 2 izvoda, če bom želel imeti še izvod vezanega diplomskega dela tudi zase.

Predstavnik kopirnice oziroma študent, če izvaja vezavo v drugi kopirnici, in sicer najkasneje 2 dni pred izvedbo diplomskega izpita.

Računovodstvo šole vam bo poslalo položnico na vaš naslov najkasneje 5 dni pred izvedbo diplomskega izpita.

Najkasneje na dan izpita (original dokazila o plačilu pokažete v referatu pred izvedbo diplomskega izpita).

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja