Strokovni aktivi

 

Strokovni aktivi so oblikovani po modulski obliki. V strokovnih aktivih predavatelji sodelujejo in usklajujejo svoje delo, načrtujejo materialne potrebe, učna gradiva idr. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Sestava strokovnih aktivov v študijskem letu 2018/19:

  • Program LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (LIN)

Vodja aktiva: mag. Adrijana Kresnik Kočev

  • EKONOMIST (EKN)

Vodja aktiva: mag. Vanja Kajzer

  • VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA (VOK)

Vodja aktiva: mag. Vlasta Ojsteršek

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja