Logistično inženirstvo

Prava izbira za vas, če:

  • želite opravljati prave stvari na pravi način,
  • želite vplivati na hitrost premikanja ljudi in tovora po svetu,
  • želite izboljšati procese dela v podjetju.

V prvem polletju 2018 je na obzorju vsaj tri tisoč zaposlitev v logistiki, zato je to poklic sedanjosti in prihodnosti.*

* Vir: Transport&Logistika, Finance, 2018

Oblika izvajanja študija

• REDNI

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja
INŽENIR/INŽENIRKA LOGISTIKE

(inž. log.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Način in rok prijave

Redni Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Prvi rok:

od 15. februarja 2021 do 18. marca 2021

Drugi rok:

od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2021

 

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Prvi rok:

od 15. februarja 2021 do 18. marca 2021

Drugi rok:

od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2021

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta:

do 30. oktobra 2021

Cenik izrednega študija

Predmetnik

1. LETNIK
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 6 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) 6 KT
Logistični sistemi (LOS) 6 KT
Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) 5 KT
Uporabna matematika v logistiki (UML) 7 KT
Logistika notranjega transporta in skladiščenja (LTS) 5 KT
Tarifni sistem in kalkulacije (TSK) 7 KT
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1L) 400 ur (13 KT)
2. LETNIK
Ekonomika podjetja (EKP) 7 KT
Pogodbeno pravo (PPR) 5 KT
Manipulacijska mehanizacija (MME) 6 KT
Tehnologija in organizacija transporta (TOT) 8 KT
Prometna geografija (PGE) 6 KT
Oskrbovalne verige (OSV) 6 KT
Trženje in kakovost storitev (TKS) 6 KT
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2P) 400 ur
Diplomsko delo (DDE) 5 KT
1. LETNIK 18 KT
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 6 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) 6 KT
Logistični sistemi (LOS) 6 KT
Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) 5 KT
Uporabna matematika v logistiki (UML) 7 KT
Trženje in kakovost storitev (TKS) 5 KT
Logistična infrastruktura (LIN) 7 KT
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1) 400 ur (13 KT)
2. LETNIK
Ekonomika podjetja (EKP) 7 KT
Pogodbeno pravo (PPR) 5 KT
Logistika v gospodarskih družbah (LGD) 6 KT
Načrtovanje logističnih procesov (NLP) 8 KT
Oskrbovalne verige (OSV) 6 KT
Tarifni sistem in kalkulacije (TSK) 7 KT
Nabava (NAB) 5 KT
Praktično izobraževanje 2 (PRI 2) 400 ur (13 KT)
Diplomsko delo (DDE) 5 KT

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja