Logistično inženirstvo

Prava izbira za vas, če:

  • želite opravljati prave stvari na pravi način,
  • želite vplivati na hitrost premikanja ljudi in tovora po svetu,
  • želite izboljšati procese dela v podjetju.

Zakaj logistika?

“Globalna trgovina zahteva učinkovito logistiko in transport, ki trgu zagotavljata različne storitve, kot so npr. multimodalni transport, špedicijo, skladiščenje in upravljanje zalog. Zelo pomembno pa vpliva logistična uspešnost na večanje prihodkov, saj prispeva k produktivnosti in gospodarskemu razvoju. Študije namreč kažejo, da je v državah v razvoju strošek logistike do 25 odstotkov BDP, medtem ko je med državami OECD strošek logistike med 6 in 8 odstotkov BDP. Boljša učinkovitost logistike torej poveča konkurenčnost in spodbuja gospodarsko rast na razvijajočih se trgih.” (Robert Sever, GZS – Glas gospodarstva, sept. 2020)

Oblika izvajanja študija

• REDNI

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja
INŽENIR/INŽENIRKA LOGISTIKE

(inž. log.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Način in rok prijave

Redni Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

 

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

 

Cenik:

Cenik izrednega študija

Predmetnik

1. LETNIK
Poslovno komuniciranje in vodenje 5 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki 5 KT
Uporabna matematika v logistiki 5 KT
Osnove ekonomike v logistiki 5 KT
Osnove logistike 7 KT
Prevozna sredstva v logistiki 5 KT
Skladiščna tehnika in tehnologija 5 KT
Predmet odprtega kurikula 1 5 KT
Praktično izobraževanje 1 400 ur
2. LETNIK
Oskrbovalne verige 5 KT
Digitalizacija logističnih procesov 5 KT
Podjetništvo 5 KT
Logistika v nabavnem in prodajnem procesu 5 KT
DISTRIBUCIJSKA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 1)
Načrtovanje izvedbe transportnega procesa 7 KT
Distribucija zadnje milje 5 KT
Predmet odprtega kurikula 2 5 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Praktično izobraževanje 2 400 ur
NOTRANJA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 2)
Notranja logistika 7 KT
Avtomatizacija manipulacijskih procesov 5 KT
Predmet odprtega kurikula 2 5 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Praktično izobraževanje 2 400 ur
Diplomsko delo 5 KT
1. LETNIK
Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) 6 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) 6 KT
Logistični sistemi (LOS) 6 KT
Varnost v prometu in varstvo pri delu (VPD) 5 KT
Uporabna matematika v logistiki (UML) 7 KT
TRANSPORTNA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 1)
Logistika notranjega transporta in skladiščenja (LTS) 5 KT
Tarifni sistem in kalkulacije (TSK) 7 KT
Praktično izobraževanje 1 400 ur
POSLOVNA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 2)
Trženje in kakovost storitev (TKS) 5 KT
Logistična infrastruktura (LIN) 7 KT
Praktično izobraževanje 1 400 ur
2. LETNIK
Ekonomika podjetja (EKP) 7 KT
Pogodbeno pravo (PPR) 5 KT
TRANSPORTNA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 1)
Manipulacijska mehanizacija (MME) 6 KT
Tehnologija in organizacija transporta (TOT) 8 KT
Prometna geografija (PGE) 6 KT
Trženje in kakovost storitev (TKS) 5 KT
Praktično izobraževanje 2 400 ur
POSLOVNA LOGISTIKA (IZBIRNI MODUL 2)
Logistika v gospodarskih družbah (LGD) 6 KT
Načrtovanje logističnih procesov (NLP) 8 KT
Oskrbovalne verige (OSV) 6 KT
Tarifni sistem in kalkulacije (TSK) 7 KT
Praktično izobraževanje 2 400 ur
Diplomsko delo 5 KT

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja