Varstvo okolja in komunala

Prava izbira za vas, če:

  • želite prispevati k varovanju in ohranjanju okolja,
  • želite vzpodbujati trajnostni razvoj.

Podjetja vedno bolj iščejo strokovni kader, ki jim pomaga reševati izzive na področjih varovanja okolja, učinkovite rabe energije, zbiranja in sortiranja odpadkov ter vzpostavljati sistem krožnega gospodarstva v podjetjih.

Zakaj varstvo okolja?

“Slovenija podpira pomembno vlogo evropskega zelenega dogovora pri okrevanju evropskega gospodarstva za izgradnjo čim bolj odpornega gospodarstva po pandemiji covid-19. Zavzema se, da se v ospredje okrevanja postavijo razvoj, trajnostne investicije, krožno gospodarstvo in digitalizacija.

Tudi izhodišča za pripravo Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost podpirajo tiste naložbe in investicije, ki bodo zagotavljale trajnostni, zeleni in digitalni prehod.” (Revija EOL, feb. 2021)

Oblika izvajanja študija

• REDNI

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

INŽENIR/INŽENIRKA VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE (inž. vok.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Način in rok prijave

Redni Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 17. marca 2023

Drugi rok:

od 25. avgusta do vključno 31. avgusta 2023

 

 

 

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 17. marca 2023

Drugi rok:

od 25. avgusta do vključno 31. avgusta 2023

Cenik:

Cenik izrednega študija

 

Predmetnik

KOMUNIKACIJA 20 KT
Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) 6 KT
Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) 5 KT
Računalništvo in informatika v logistiki (RAI) 6 KT
Praktično izobraževanje 1 (PRI 1K) 3 KT
NARAVOSLOVNE OSNOVE 11 KT
Okoljsko naravoslovje 1 (ONA1) 4 KT
Okoljsko naravoslovje 2 (ONA2) 4 KT
Tehnično risanje in dokumentacija (TRD 3 KT
OKOLJSKI OSKRBOVALNI SISTEMI 29 KT
Oskrba z vodo (VOD) 6 KT
Odvajanje in čiščenje odpadne vode (OČV) 6 KT
Gospodarjenje z odpadki (GOD) 7 KT
Praktično izobraževanje 1S (PRI 1S) 10 KT
ZAKONODAJA IN EKONOMIKA 12 KT
Varstvo okolja in zakonodaja (VOZ) 5 KT
Ekonomika podjetja in podjetništvo (EPP) 5 KT
Praktično izobraževanje 2Z (PRI 2Z) 2 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Diplomsko delo 5 KT
UREJANJE PROSTORA IN JAVNE SLUŽBE 18 KT
Urbanizem (URB) 5 KT
Komunalna energetika (KOE) 4 KT
Praktično izobraževanje 2U (PRI 2U) 6 KT
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 20 KT
Prometne in zelene površine (PZP) 5 KT
Zimska služba (ZIM) 5 KT
Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki (IOD) 5 KT
Praktično izobraževanje 2J (PRI 2J) 5 KT

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja