Obrazci, pravilniki, ceniki

Obrazci, pravilniki, navodila in ceniki

PRIJAVA – REDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

  • od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

  • od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.


PRIJAVA – IZREDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

  • od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

  • od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta poteka na šoli do termina po Rokovniku nalog prijavno sprejemnega postopka za študijsko leto (do 9. oktobra 2024).

Pogoji za vpis v 1. letnik

Vpis v 2. letnik in ponavljanje letnika:

Vloga za vpis
Vpis v višji letnik
Obrazec za uveljavljanje pravic iz statusa študenta

SPLOŠEN CENIK

Cenik_VPŠ (velja od_1.9.2023)

REDNI ŠTUDIJ
Stroške vpisnine boste poravnali na podlagi položnice, ki jo boste prejeli.

IZREDNI ŠTUDIJ
Stroške vpisnine in šolnine boste poravnali na podlagi položnic, ki jih boste prejeli.

Šolnina za izredni študij