Študijska komisija

Študijska komisija

  • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanje študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov;
  • sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti;
  • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

 

Člani študijske komisije Višje prometne šole:

  • Živa Trstenjak, prof. – predsednica,
  • mag. Dušan Kolarič – namestnik,
  • dr. Andreja Križman – članica,
  • dr. Marko Rajter – član,
  • Danijela Gerkšič Blatnik, prof. – članica.

Poslovnik o sestavi in delu študijske komisije VPŠ >>

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2021/22

DATUM SEJE Rok za oddajo vlog
20. 10. 2021 5. 10. 2021
24. 11. 2021 3. 11. 2021
20. 12. 2021 4. 12. 2021
26. 1. 2022 4. 1. 2022
23. 3. 2022 2. 3. 2022
20. 4. 2022 2. 4. 2022
25. 5. 2022 4. 5. 2022
22. 6. 2022 2. 6. 2022
26. 8. 2022 6. 8. 2022
28. 9. 2022 7. 9. 2022