Študijska komisija

Študijska komisija

  • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanje študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov;
  • sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti;
  • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

 

Člani študijske komisije Višje prometne šole:

  • Živa Trstenjak, prof. – predsednica,
  • mag. Dušan Kolarič – namestnik,
  • dr. Andreja Križman – članica,
  • dr. Marko Rajter – član,
  • Danijela Gerkšič Blatnik, prof. – članica.

Poslovnik o sestavi in delu študijske komisije VPŠ >>

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2019/20

DATUM SEJE Rok za oddajo vlog
23. 10. 2019 11. 10. 2019
27. 11. 2019 4. 11. 2019
20. 12. 2019 1. 12. 2019
29. 1. 2020 8. 1. 2020
19. 3. 2020 28. 2. 2020
22. 4. 2020 3. 4. 2020
20. 5. 2020 6. 5. 2020
17. 6. 2020 1. 6. 2020
26. 8. 2020 7. 8. 2020
23. 9. 2020 4. 9. 2020