Študijska komisija

Študijska komisija

  • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanje študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov;
  • sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti;
  • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

 

Člani študijske komisije Višje prometne šole:

  • Živa Trstenjak, prof. – predsednica,
  • mag. Dušan Kolarič – namestnik,
  • dr. Andreja Križman – članica,
  • dr. Marko Rajter – član,
  • Danijela Gerkšič Blatnik, prof. – članica.

Poslovnik o sestavi in delu študijske komisije VPŠ >>

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2020/21

DATUM SEJE Rok za oddajo vlog
20. 10. 2020 5. 10. 2020
24. 11. 2020 3. 11. 2020
20. 12. 2020 4. 12. 2020
26. 1. 2021 4. 1. 2021
23. 3. 2021 2. 3. 2021
20. 4. 2021 2. 4. 2021
25. 5. 2021 4. 5. 2021
22. 6. 2021 2. 6. 2021
26. 8. 2021 6. 8. 2021
28. 9. 2021 7. 9. 2021