Študijska komisija

Študijska komisija

  • obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanje študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov;
  • sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti;
  • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

 

Člani študijske komisije Višje prometne šole:

  • Živa Trstenjak, prof. – predsednica,
  • mag. Dušan Kolarič – namestnik,
  • dr. Andreja Križman – članica,
  • dr. Marko Rajter – član,
  • Danijela Gerkšič Blatnik, prof. – članica.

Poslovnik o sestavi in delu študijske komisije VPŠ >>

Redne seje študijske komisije v študijskem letu 2018/19

DATUM SEJE Rok za oddajo vlog
25. 10. 2018 4. 10. 2018
29. 11. 2018 8. 11. 2018
20. 12. 2018 5. 12. 2018
31. 1. 2019 10. 1. 2019
21. 3. 2019 28. 2. 2019
25. 4. 2019 4. 4. 2019
23. 5. 2019 3. 5. 2019
20. 6. 2019 1. 6. 2019
29. 8. 2019 8. 8. 2019
26. 9. 2019 5. 9. 2019