Tutorstvo

Redni študij

Predavatelji, zaposleni na VPŠ, so tudi tutorji rednim študentom Višje prometne šole z namenom, da bi študentom omogočili lažje vključevanje v novo okolje, bolj učinkovito doseganje študijskih ciljev in hitrejše napredovanje.

Osnovni namen tutorstva:

  • olajšati študentom vključevanje v okolje Višje prometne šole in višješolskega izobraževalnega sistema na sploh;
  • usmerjati študente skozi študij;
  • svetovati študentom pri reševanju težav, ki se pojavijo v času študija;
  • graditi spoštljiv medsebojni odnos med študenti in predavatelji Višje prometne šole;
  • izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.

Izredni študij

Izrednim študentom je dodeljen svetovalec, ki sodeluje v procesu prilagoditev izrednega študija in nudi študentu svetovalno pomoč.

Na Višji prometni šoli se izredni študenti lahko za informacije obrnejo na referat za študijske in študentske zadeve ali na vodji programov.

Vodji programskega področja

Martina Belšak, prof. - progr. vodja za izredni študij

martina.belsak@vpsmb.eu
02 429 41 38 l m: 051 676 381

mag. Dušan Kolarič, progr. vodja za redni študij LIN in VOK

dusan.kolaric@vpsmb.eu
02 429 41 07 l m: 051 351 203