Vpis 2020/2021

Vpis v 1. letnik - redni in izredni študij

POGOJI ZA VPIS V 1. LETNIK

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

PRIJAVA – REDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

 • od 12. februarja 2020 do 18. marca 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

 • od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2019

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

PRIJAVA – IZREDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

 • od 12. februarja 2020 do 18. marca 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

 • od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta poteka na šoli do 30. oktobra 2020.

 

 

Vpis v 2. letnik – redni študij

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik.

 

VPISNI POSTOPEK IN VPISNI ROKI

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačanih vpisnih stroških (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v terminih za vpis tudi vpišejo in takoj pridobijo tudi potrdila o vpisu – termini vpisa bodo določeni naknadno.

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

 

Potrdila o vpisu v tem primeru prevzamete kasneje v času uradnih ur v referatu.

 

STROŠKI VPISA

Vrsta vpisa Stroški vpisa
redni vpis v 2. letnik vpisnina za 2. letnik (20 EUR) + prispevek študenta za strokovno ekskurzijo (60 EUR)

Vloga za vpis>>
Plačilni nalog za vpis v 2. letnik >>

Vpis v ponavljanje letnika - redni študij

Študent lahko ponavlja isti letnik, če:

 • opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk;
 • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
 • še ni ponavljal istega letnika,
 • še ni zamenjal programa v višješolskem strokovnem izobraževanju.

VPISNI POSTOPEK IN VPISNI ROKI

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačanih vpisnih stroških (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v terminih za vpis tudi vpišejo in takoj pridobijo tudi potrdila o vpisu – termini bodo določeni naknadno.

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Potrdila o vpisu v tem primeru prevzamete v referatu v času uradnih ur.

 

STROŠKI VPISA

Vrsta vpisa Stroški vpisa
ponavljanje 1. letnika vpisnina za 1. letnik (20 EUR)
ponavljanje 2. letnika vpisnina za 2. letnik (20 EUR)

Vloga za vpis>>

Plačilni nalog za ponovni vpis >>

Vpis v 2. letnik – izredni študij

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik. Poravnane mora imeti tudi zapadle obveznosti za tekoče študijsko leto. Izjemoma lahko v 2. letnik napreduje tudi, kdor ni opravil obveznosti v obsegu 45 KT, vendar pa ima opravljeno praktično izobraževanje za 1. letnik in poravnane obveznosti za tekoče študijsko leto.

Za vpis potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • 3 izvodi pogodbe (2 podpisana pošljete na šolo),
 • izpolnjen obrazec Vloga za vpis,
 • kopija plačanih položnic za vpis (vpisnina in 1. obrok šolnine) oz. dokazilo o plačilu.

Dokumentacijo prejmete na dom po pošti, jo izpolnite in pošljete na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

STATUS ŠTUDENTA

Po prejemu dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (vpis v 2. letnik).

VPISNI ROKI

Izredni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz. najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru. V primeru, da so opravili vse obveznosti tekočega študijskega leta že pred zaključkom ocenjevalnega obdobja, se lahko vpišejo tudi prej.

 

Študent lahko ponavlja letnik, če:

–  ima opravljen najmanj 1 (en) izpit iz letnika,

–  če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;

–  še ni ponavljal ali bil prepisan v sklopu višjega šolstva in

–  ima poravnane zapadle obveznosti za tekoče leto.

Za vpis potrebujete naslednjo dokumentacijo:

Dokumentacijo prejmete na dom po pošti, jo izpolnite in pošljete na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

STATUS ŠTUDENTA

Po prejemu dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (ponavljanje letnika).

VPISNI ROKI

Izredni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz.  najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru.

Vloga za vpis>>

Plačilni nalog – ponovni vpis – izredni študij>> 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja