Vpis 2024/2025

Vpis v 1. letnik - redni in izredni študij

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

PRIJAVA – REDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

  • od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

  • od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

 

PRIJAVA – IZREDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

  • od 20. februarja do 15. marca 2024

Drugi rok:

  • od 23. avgusta do vključno 29. avgusta 2024

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

 

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta poteka na šoli do termina po Rokovniku nalog prijavno sprejemnega postopka za študijsko leto (do 9. oktobra 2024).

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja