Vpis 2019/2020

Vpis v 1. letnik - redni in izredni študij

Pogoji za vpis v 1. letnik

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Prijava – redni študij

Prvi rok:

 • od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

 • od 26. avgusta do vključno 30. avgusta 2019

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Prijava – izredni študij

Prvi rok:

 • od 12. februarja 2019 do 18. marca 2019

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

 • od 26. avgusta do vključno 30. avgusta 2019

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta poteka na šoli do 30. oktobra 2019.

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM PROSTA MESTA NA VIŠJI PROMETNI ŠOLI MARIBOR V 2. PRIJAVNEM ROKU
 
REDNI IZREDNI
LOGISTIČNO INŽENIRSTVO
VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA
EKONOMIST /

 

 

Vpis v 2. letnik – redni študij

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik.

VPISNI POSTOPEK IN VPISNI ROKI

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačanih vpisnih stroških (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v terminih za vpis tudi vpišejo in takoj pridobijo tudi potrdila o vpisu:

 • 5. 7. 2019 ob 12.00
 • 11. 7. 2019 ob 12.00
 • 22. 8. 2019 ob 12.00
 • 5. 9. 2019 ob 12.00
 • 12. 9. 2019 ob 12.00
 • 19. 9. 2019 ob 12.00

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Potrdila o vpisu v tem primeru prevzamete kasneje v času uradnih ur v referatu.

STROŠKI VPISA

Vrsta vpisa Stroški vpisa
redni vpis v 2. letnik vpisnina za 2. letnik (20 EUR) + prispevek študenta za strokovno ekskurzijo (60 EUR)

 

Vloga za vpis>>
Plačilni nalog za vpis v 2. letnik >>

Vpis v ponavljanje letnika - redni študij

Študent lahko ponavlja isti letnik, če:

 • opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk;
 • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
 • še ni ponavljal istega letnika,
 • še ni zamenjal programa v višješolskem strokovnem izobraževanju.

VPISNI POSTOPEK IN VPISNI ROKI

Študenti izpolnijo obrazec Vloga za vpis, ga natisnejo in skupaj z dokazilom o plačanih vpisnih stroških (kopija položnice ali izpis e-plačila) prinesejo v referat, kjer se lahko v terminih za vpis tudi vpišejo in takoj pridobijo tudi potrdila o vpisu:

5. 7. 2019 ob 9.00
11. 7. 2019 ob 9.00
22. 8. 2019 ob 9.00
5. 9. 2019 ob 9.00
12. 9. 2019 ob 9.00
19. 9. 2019 ob 9.00

 

Vpis lahko poenostavite tudi tako, da se vsa potrebna dokumentacija odda v predalček referata ali pošlje po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Potrdila o vpisu v tem primeru prevzamete kasneje v času uradnih ur v referatu.

 

STROŠKI VPISA

Vrsta vpisa Stroški vpisa
ponavljanje 1. letnika vpisnina za 1. letnik (20 EUR)
ponavljanje 2. letnika vpisnina za 2. letnik (20 EUR)

Vloga za vpis>>

Plačilni nalog za ponovni vpis >>

Vpis v 2. letnik – izredni študij

V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki ima opravljeno praktično izobraževanje za 1. letnik   (PRI 1) in poravnane zapadle obveznosti za tekoče študijsko leto.

Za vpis potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • 3 izvodi pogodbe (2 podpisana pošljete na šolo),
 • izpolnjen obrazec Vloga za vpis,
 • kopija plačanih položnic za vpis (vpisnina in 1. obrok šolnine) oz. dokazilo o plačilu.

Dokumentacijo prejmete na dom po pošti, jo izpolnite in pošljete na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

 

STATUS ŠTUDENTA

Po prejemu dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (vpis v 2. letnik).

VPISNI ROKI

Izredni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz.  najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru.

Študent lahko ponavlja letnik, če:

–  ima opravljen najmanj 1 (en) izpit iz letnika,

–  če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;

–  še ni ponavljal ali bil prepisan v sklopu višjega šolstva in

–  ima poravnane zapadle obveznosti za tekoče leto.

 

Za vpis potrebujete naslednjo dokumentacijo:

Dokumentacijo prejmete na dom po pošti, jo izpolnite in pošljete na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – vpis

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

STATUS ŠTUDENTA

Po prejemu dokumentacije za vpis bomo študentom, ki bodo uveljavljali pravice in ugodnosti iz statusa študenta, poslali po pošti potrdila o vpisu (ponavljanje letnika).

VPISNI ROKI

Izredni študenti se lahko vpišejo v višji letnik po zaključenem ocenjevalnem obdobju (do 20. 9.) oz.  najkasneje zadnji delovni dan v mesecu septembru.

Vloga za vpis>>

Plačilni nalog – ponovni vpis – izredni študij>> 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja