Vpis 2020/2021

Vpis v 1. letnik - redni in izredni študij

POGOJI ZA VPIS V 1. LETNIK

V prvi letnik se lahko vpiše, kdor je zaključil izobraževanje:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

PRIJAVA – REDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

od 12. februarja 2020 do 18. marca 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

PRIJAVA – IZREDNI ŠTUDIJ

Prvi rok:

od 12. februarja 2020 do 18. marca 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Drugi rok:

od 24. avgusta do vključno 31. avgusta 2020

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta poteka na šoli do 30. oktobra 2020.

Vpis v 2. letnik – redni in izredni študij

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti 1. letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk, pri čemer mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja za 1. letnik.

Študent lahko ponavlja isti letnik, če:

  • opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk;
  • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
  • še ni ponavljal istega letnika,
  • še ni zamenjal programa v višješolskem strokovnem izobraževanju.

VPISNI POSTOPEK

Študenti izpolnijo obrazca Vloga za vpis in Izjava študenta – obrazec za uveljavljanje pravic iz statusa študenta ter ju ali pošljejo skenirane v referat (referat@vpsmb.eu) ali oddajo v predalček za referat ali pa pošljejo po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – referat

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Po prejemu obeh obrazcev boste prejeli položnico za plačilo stroškov vpisa po veljavnem ceniku VPŠ.

OPOMBA: Po vpisu v višji letnik v študijskem letu 2019/2020 ne morete več opravljati izpitov, pač pa boste lahko manjkajoče študijske obveznosti opravili šele v naslednjem študijskem letu.

 

Vpis v ponavljanje letnika - redni in izredni študij

Študent lahko ponavlja isti letnik, če:

  • opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk;
  • če opravi vse obveznosti in mu manjka samo še diplomski izpit in še ni ponavljal letnika oz. se še ni prepisal;
  • še ni ponavljal istega letnika,
  • še ni zamenjal programa v višješolskem strokovnem izobraževanju.

VPISNI POSTOPEK

Študenti izpolnijo obrazca Vloga za vpis in Izjava študenta – obrazec za uveljavljanje pravic iz statusa študenta ter ju ali pošljejo skenirane v referat (referat@vpsmb.eu) ali oddajo v predalček za referat ali pa pošljejo po pošti na naslov:

Prometna šola Maribor

Višja prometna šola – referat

Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Po prejemu obeh obrazcev boste prejeli položnico za plačilo stroškov vpisa po veljavnem ceniku VPŠ.

OPOMBA: Po vpisu v višji letnik v študijskem letu 2019/2020 ne morete več opravljati izpitov, pač pa boste lahko manjkajoče študijske obveznosti opravili šele v naslednjem študijskem letu.

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja