60 LET ŠOLE

PROMETNA ŠOLA MARIBOR – NEKOČ IN DANES

 

Prometna šola Maribor praznuje 60 let izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Več kot 40 let smo izobraževali kadre za potrebe železnic; izvajali so se tako 3-letni programi (skladiščnik, sprevodnik, telegrafist ali transportni manipulant) kot 4-letni (prometno-transportni tehnik ali transportni komercialist, kasneje so se lahko pri nas specializirali še za strojevodje). Ustanovitelj šole so bile dolga leta Slovenske železnice. Šola je to označevala tudi s svojimi imeni, iz katerih je bilo razvidno, da gre za železniško srednjo šolo. V naslednjih letih je šola večkrat spreminjala svoje ime in prenavljala programe, jih na novo uvajala oz. nadgrajevala. Srednješolski strokovni program je najprej ponujal možnost izobraževanja za prometnega tehnika; s prenovo programov smo pridobili program logističnega tehnika, kasneje pa še tehnika varovanja. Med tem časom je bila ustanovljena tudi višja strokovna šola in začela z izobraževanjem s področja prometa, komunale, ekonomije; po prenovi programov pa so se kandidati lahko izobraževali v programih logistično inženirstvo, varstvo okolja in komunala ter ekonomist.

Šola skozi čas

 • 1958: Železniška prometna šola Zemun – Oddelek ljubljanske direkcije s sedežem v Mariboru (železniška postaja Maribor); Železniški dijaški dom je v Kopitarjevi ulici

 

 • 1962–1966: Železniška prometna šola Maribor v sklopu Železniškega šolskega centra v Ljubljani;
 • 1966–1980: Železniška prometno-transportna šola Maribor
 • 1980–1983: ŽG Železniški šolski center Ljubljana, TOZD za vzgojo in izobraževanje Maribor
 • 1983–1988: ŽG Železniški šolski center Ljubljana, TOZD Železniška srednja šola Maribor
 • 1988–1992: ŽG – Železniška srednja šola Maribor
 • 1992–1995: Slovenske železnice – Železniška srednja šola Maribor
 • 1995: Slovenske železnice – Srednja prometna šola Maribor

Šola po letu 1999

S spremembo ustanovitelja se zgodovina šole nadalje odvija tako, da se spreminjajo ime, organizacijska struktura in izobraževalni programi:

 • Leta 1999 smo se preimenovali v Srednjo prometno šolo, ustanovitelj postane Republika Slovenija. Izobraževali smo po programu prometni tehnik za širše potrebe različnih prometnih sistemov v poklicih cestnega in železniškega prometa. Program prometni tehnik se je izvajal od šolskega leta 1994/95 in je bil nazadnje prenovljen leta 1998. Od šolskega leta 1999/2000 do 2007/08 izvaja šola izključno ta program.
 • Leta 2001 smo spremenili naziv v zavod Prometna šola Maribor z dvema organizacijskima enotama – Srednjo prometno šolo z dijaškim (študentskim) domom in Višjo prometno šolo.
 • Srednja prometna šola izvaja srednješolski strokovni program prometni tehnik (do šolskega leta 2008/2009).
 • Višja prometna šola je pričela s študijskim procesom v študijskem letu 2002/2003 v obliki rednega, izrednega študija in študija na daljavo v programu promet (smeri cestni promet, železniški promet in logistika; diplomanti so pridobili strokovni naziv tehnolog prometa).
 • Leta 2004/2005 – ministrstvo je potrdilo izvajanje še treh dodatnih študijskih programov na Višji prometni šoli: študij na daljavo programa promet, nova pa sta bila študijska programa poštni promet in komunala (program poštni promet se začne izvajati tudi kot študij na daljavo v študijskem letu 2006/2007).
 • Leta 2007 smo prenovili program srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik in ga preimenovali v logistični tehnik (strokovno področje prometno-logistične stroke za poklicne standarde prometnik v cestnem prometu/disponent, špediter, skladiščnik, upravljavec dvigal).
 • Leta 2007 je Srednja prometna šola pridobila še en izobraževalni program – tehnik varovanja (ključna področja dela so varovanje objektov, premoženja in oseb, izvajanje varnostno-receptorskih del v institucijah, kot so šole, vrtci, bolnišnice, muzeji, in v podjetjih, varovanje prodajnih mest, izvajanje varnostno-spremljevalnih del oziroma prevoza denarja in drugih dragocenosti, operaterska dela v varnostno-nadzornem centru, izvajanje intervencij, telesna straža oseb, varovanje na prireditvah).
 • V študijskem letu 2008/2009 smo na Višji prometni šoli pričeli z izobraževanjem po prenovljenih višješolskih strokovnih programih logistično inženirstvo (moduli transportna logistika, poslovna logistika, cestni promet, železniški promet, poštna logistika, vojaška logistika; redni, izredni študij), varstvo okolja in komunala (najprej kot izredni, zadnja leta pa tudi kot redni študij) ter ekonomist (najprej redni in izredni študij, nato samo izredni). Programi so prilagojeni bolonjskim načelom izobraževanja in so ovrednoteni s kreditnimi točkami po sistemu ECTS. Študenti, ki zaključijo študij po prenovljenih programih, pridobijo naziv inženir logistike, ekonomist in inženir varstva okolja in komunale.
 • Leta 2009 smo v zavodu Prometna šola Maribor pričeli izvajati tudi dejavnost šole vožnje – zagotavljamo izvajanje CPP v lastnih prostorih, imamo lastne kadre in vozila, pridobili smo tudi program izobraževanja in usposabljanja iz varne vožnje za povratnike in izbris kazenskih točk. Skupaj z ZŠAM izvajamo tudi treninge varne vožnje za voznike začetnike.

In danes?

Mladim, ki se odločajo za vpis na srednjo ali višjo šolo, želimo sporočiti, da so poklici, za katere izobražujemo na Prometni šoli Maribor, med najbolj iskanimi v Sloveniji in Evropski uniji. Področja logistike, varovanja, varstva okolja in ekonomije so namreč neločljivo povezana z našo dejavnostjo tako v zasebnem kot v poslovnem okolju.

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).