Nagovor direktorja

Spoštovani!

Živimo v času hitrih sprememb na vseh področjih našega življenja in dela. Internet stvari (IoT), robotika in avtomatizacija, umetna inteligenca, pametna logistika so le nekateri dejavniki, ki vplivajo tudi na razvoj izobraževalnih programov in kompetenc, ki jih morajo pridobiti naši dijaki in študenti, da bodo lahko sledili toku sprememb in zahtevam gospodarstva po kompetentnih kadrih. Prometna šola Maribor je šola z dolgoletno tradicijo izobraževanja, ki sledi tem trendom, zato so naši izobraževalni programi srednjega in višješolskega izobraževanja med najperspektivnejšimi v Sloveniji in na svetu.

Šola s sodelovanjem v projektih v gospodarstvu, z organizacijo gostujočih predavanj strokovnjakov iz gospodarstva, s tečaji in praktičnimi delavnicami skrbi za prenos znanja iz gospodarstva v šolo in obratno, skrbi za strokovni in osebnostni razvoj dijakov in študentov ter spodbuja podjetniško inovativnost.

Posebno skrb posvečamo pridobivanju praktičnih kompetenc dijakov in študentov preko praktičnega izobraževanja v podjetjih. Praktično izobraževanje omogoča pridobivati praktična znanja za prevzemanje samostojnih delovnih nalog, krepiti poklicno socializacijo in razvoj osebnostnih potencialov ter poklicnih kompetenc za lažje vključevanje na trg dela.

Našim dijakom in študentom poleg izobraževanja ponujamo še možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu, možnost sodelovanja na kulturnem in športnem področju, lahko pa si pridobivajo izobraževalne izkušnje in opravijo praktično delo v tujini preko programa Erasmus+. V tujini se s primeri dobrih praks bogatijo tudi naši zaposleni in tja prenašajo lastno znanje in izkušnje, vsi skupaj pa kot ambasadorji znanja skrbimo še za promocije naše šole in države.

Kot učeča se organizacija si prizadevamo, da z nenehnim spodbujanjem novih oblik izobraževanja tudi sami sledimo novostim v stroki, prenašamo nova znanja in spoznanja ter primere dobrih praks med zaposlene in druge udeležence izobraževanja, spodbujamo skupinsko in projektno delo in kontinuirano učenje za ohranjanje posameznikovih kompetenc na hitro spreminjajočem se trgu sodobnih delovnih mest. Slednje pa bo, kot se vedno bolj kaže, družbena nujnost hitro razvijajočega se gospodarstva.

Mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom.

direktor

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).