Akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo (ZZPri)

Zavod Prometna šola Maribor (v nadaljevanju: zavod) z namenom zagotovitve informacije o postopku obravnave notranje prijave po ZZPri, ki mora omogočati popolnost, celovitost in zaupnost informacij ter nepooblaščenim osebam zavoda kot zavezanca preprečiti dostop do vsebine prijav, podatkov o prijavitelju in o osebah, ki jih prijava zadeva, je sprejel akt za vzpostavitev notranje poti za prijavo (dostop do akta – klikni….)

Zavod se zaveda pomena etičnega in zakonitega poslovanja ter se zavezuje:

Zavod za zaupnika imenuje naslednjo osebo:

Zaupnik obravnava prijave skladno z določili 12. člena ZZPri in tem notranjim aktom.

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).