8. oktobra, 2019  

Prometna študija v poslovni coni Tezno

Prometna študija v poslovni coni Tezno

NAMEN IN CILJI PROJEKTA

Po naročilu Zavoda Poslovno-proizvodna cona Tezno bomo izdelali prometno študijo prometa v poslovni coni Tezno s ciljem izdelave variant prometne ureditve obvoznih cest zaprtja dela cesta k Tamu.

Glavni cilj projekta je podati predlog prometne ureditve zaprtja dela cesta k Tamu.

Ob glavnem cilju projekt obsega še naslednje cilje:

 • analiza prometnih tokov v cono Tezno in iz nje;
 • analiza preusmeritev prometnih tokov v primeru zaprtja posameznih delov ceste ter
 • podati elaborat prometne ureditve za celotno območje cone Tezno s poudarkom na vodenju prometa in prometni signalizaciji (določiti smeri in sistem ter način vodenja prometa, določitev omejitve hitrosti v coni, ureditev kolesarskega prometa in poti za gibanje pešcev itd.).

Strokovni sodelavci: mag. Gregor Rak, Benjamin Pivec, mag. prom., mag. Dušan Kolarič, Martina Belšak, prof.,
Sodelujoči študentje: študentje programa Logistično inženirstvo, 1. letnik, ter študentje programa Varstvo okolja in komunala, 1. letnik

Terminski okvir: 9.4.2019 – 25.10.2019

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).