18. decembra, 2019  

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA PRANJE PERILA ZA POTREBE PROMETNE ŠOLE MARIBOR

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NAJUGODNEJŠIH PONUDB ZA PRANJE PERILA ZA POTREBE PROMETNE ŠOLE MARIBOR

Obveščamo vas, da  javno zbiramo ponudbe za pranje perila za potrebe Prometne šole Maribor (kuhinja, dom malih stanovanj, dijaški dom, učilnice, ostalo po naročilu) za obdobje 1 leta.

Okvirna vrednost naročila za pranje perila za potrebe Prometne šole Maribor za obdobje 1 leta ne sme presegati 4.500,00 € (brez DDV).

Podatke za ponudbo oddate v priloženi excelovi datoteki (Ponudba pranje perila), v kateri so navedeni artikli na podlagi preteklih izkušenj opravljanja storitev.

Rok izvajanja storitev: po potrebi in dogovoru, večkrat mesečno.

Lokacija prevzema in oddaje perila: Prometna šola Maribor, Preradovičeva ul. 33, Maribor

Komisija bo ob izpolnjevanju vseh zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejšega ponudnika upoštevala naslednje merilo:

 • NAJNIŽJA CENA.

Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje enega leta, in sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Ponudbo ponudnik podpiše in žigosa ter dostavi najkasneje do 24. 12. 2019 do 10. ure v tajništvo zavoda ali pošlje po pošti (žig 23. 12. 2019) na naslov: Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, s pripisom: ”Zbiranje ponudb PRANJE PERILA – NE ODPIRAJ”. Ponudniki lahko pošljejo vprašanja do 23. 12. 2019 do 12. ure na e-naslov: tajnistvo@prometna.net. Izbran ponudnik bo obveščen po navadni pošti v roku 10 dni od določenega roka za oddajo ponudbe.

 

Lep pozdrav!

 

Maribor, 18. 12. 2019

 

PROMETNA ŠOLA MARIBOR

Ravnatelj OE/direktor:

mag. Gregor Rak

 

Javni poziv >>

Ponudba pranje perila – excel datoteka >>

 

 

Zakaj izbrati nas?

 • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
 • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
 • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
 • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
 • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
 • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
 • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
 • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
 • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).