Usposabljanje mentorjev 2021-2023

Usposabljanje mentorjev 2021-2023 - SKLOP B

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola je vključena v izvajanje projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023 (več o projektu si lahko preberete TUKAJ).

Namen usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Tema izobraževanja (sklop B) – KOMUNIKACIJA IN ZAUPANJE V MENTORSKEM ODNOSU

Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili z različnimi nivoji in veščinami komunikacije v mentorskem odnosu v kontekstu praktičnega izobraževanja. Usposobili se bodo za izbiro optimalnega načina komuniciranja v učnem procesu, vključno s podajanjem povratnih informacij in pohval, reševanjem konfliktnih situacij ter z vzpostavljanjem zaupanja v mentorskem odnosu z dijaki, vajenci in študenti.

Pogoji za vključitev v usposabljanje – SKLOP B

V sklop B se lahko prijavijo kandidati, ki so že uspešno zaključili usposabljanje po programu iz sklopa A v projektu Usposabljanje mentorjev 2016-2021 ali 2021-2023.

Trajanje izobraževanja

Usposabljanje v sklopu B traja 8 ur neposrednega pedagoškega dela, v katerem aktivno sodelujejo kandidati.

Termin izobraževanja

Usposabljanje bomo izvedli v sredo, 30. 11. 2022, med 12.00 in 19.00 uro.

Plačilo usposabljanja

Usposabljanje je brezplačno, število udeležencev je omejeno.

Prijavnica in dokazila

Zaradi izpolnjevanja pogojev projekta vas naprošamo, da natisnete prijavnico za vsakega kandidata posebej, nato pa izpolnite podatke o podjetju in podatke o udeležencu. Prijavnico podpišeta predstavnik podjetja in kandidat.

Obvezna priloga prijavnici je izpis obdobja zavarovanja v RS ali pooblastilo kandidata, s katerim lahko na ZPIZ-u sami pridobimo podatke o obdobju zavarovanja kandidata.

Podpisane in žigosane prijavnice ter izpis iz ZPIZ-a oziroma izpolnjeno in podpisano  pooblastilo pošljite na elektronski naslov martina.belsak@vpsmb.eu (dodatne informacije na tel. 051 676 381).

Zaradi omejitve mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

 

Usposabljanje mentorjev 2021-2023

Prometna šola Maribor, Višja prometna šola je vključena v izvajanje projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023 (več o projektu si lahko preberete TUKAJ).

Namen usposabljanja

Usposabljanje je namenjeno kandidatom za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju. Študenti višjih strokovnih šol se praktično izobražujejo pri delodajalcih (PRI), kjer je bistvenega pomena primerno in kakovostno mentorstvo. Program omogoča bodočim mentorjem pridobiti primerno pedagoško-andragoško usposobljenost in kompetence, s katerimi bodo lahko študentom omogočali kvalitetno mentorstvo.

Podjetja in ustanove, ki se želijo vpisati v register učnih mest, morajo izpolnjevati kriterij primerne usposobljenosti zaposlenih za mentorstvo študentom na delovnem mestu.

Pogoji za vključitev v usposabljanje

Kandidati za mentorje študentom na praktičnem izobraževanju se lahko vključijo v usposabljanje, če imajo najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj dve leti delovnih izkušenj na ustreznem poklicnem področju.

Trajanje izobraževanja

Usposabljanje obsega 32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela udeležencev.

Termini izobraževanja

– torek, 17. 5. 2022, od 12.00 do 19.00

– četrtek, 19. 5. 2022, od 12.00 do 19.00

– torek, 24. 5. 2022, od 12.00 do 19.00

– torek, 31. 5. 2022, od 12.00 do 19.00

Plačilo usposabljanja

Usposabljanje je brezplačno, število udeležencev je omejeno.

Prijavnica in dokazila

Zaradi izpolnjevanja pogojev projekta vas naprošamo, da natisnete prijavnico za vsakega kandidata posebej, nato pa izpolnite podatke o podjetju in podatke o udeležencu. Prijavnico podpišeta predstavnik podjetja in kandidat.

Obvezna priloga prijavnici je izpis obdobja zavarovanja v RS ali pooblastilo kandidata, s katerim lahko na ZPIZ-u sami pridobimo podatke o obdobju zavarovanja kandidata.

Podpisane in žigosane prijavnice ter izpis iz ZPIZ-a oziroma izpolnjeno in podpisano  pooblastilo pošljite na elektronski naslov martina.belsak@vpsmb.eu (dodatne informacije na tel. 051 676 381).

Zaradi omejitve mest bomo upoštevali vrstni red prijav.

 

 

Zakaj izbrati nas?

  • učiteljski in predavateljski kader z bogatimi izkušnjami iz prakse;
  • sproščeno vzdušje med dijaki, študenti in učitelji/predavatelji;
  • strokovna srečanja, delavnice in posveti s strokovnjaki iz uspešnih partnerskih podjetij;
  • karierni center vam olajša pot do zaposlitve;
  • možnost izobraževanja v tujini – Erasmus Plus;
  • strokovne ekskurzije doma in v tujini;
  • družabne aktivnosti (spoznavni večeri, športne igre, kulturni dogodki …);
  • dostop z javnimi potniškimi sredstvi in možnost brezplačnega parkiranja;
  • možnost bivanja v dijaškem in študentskem domu;
  • možnost toplih in hladnih obrokov (tudi študentski boni).