Skrb za dijake

Organizacija dela v dijaškem domu

V dijaškem domu so dijakinje in dijaki iz več mariborskih srednjih šol, predvsem tistih iz desnega brega reke Drave. Za njih skrbijo trije vzgojitelji. Dijakinje in dijaki so nameščeni ločeno v dveh različnih objektih v dvo in troposteljnih sobah.

Zagotovljena jim je stalna prisotnost strokovnih delavcev; in sicer od nedelje popoldne, ko prihajajo v dijaški dom, do petka popoldan, ko odhajajo domov. Ponoči zanje skrbi nočni dežurni. Poleg rednega vzgojnega dela izvajajo vzgojitelji tudi interesne dejavnosti. V ospredju so predvsem športne (nogomet, košarka, namizni tenis, odbojka, streljanje z zračno puško in šah), redno se sestajajo predstavniki domske skupnosti in dijaki, ki sodelujejo pri kulturnih in zabavnih dejavnostih v dijaškem domu.

V omenjenih športnih panogah se dijaki in ekipe redno udeležujejo meddomskih tekmovanj, na katerih so v preteklih letih že dosegali vidne rezultate na državnem nivoju (Domiada). Dijakom v dijaškem domu je nudena dodatna učna pomoč pri predmetih, ki jim delajo največ težav (matematika, tuji jeziki). Omenjeno pomoč jim nudijo usposobljeni zunanji sodelavci in vzgojitelji sami.

Poskrbljeno je tudi za dijake s posebnimi potrebami, saj se zanje izvaja individualna učna pomoč. Ob koncu šolskega leta se pripravi statistika učnega uspeha dijakov, ki bivajo v domu. Ugotavljamo, da je število domskih dijakov, ki uspešno zaključijo posamezni letnik, praviloma zelo visoko. S tem se kaže točnost domneve o tem, da so domski dijaki praviloma v šoli uspešnejši od tistih, ki šolo obiskujejo od doma.

V okviru šole je tudi za dijaški dom na voljo socialna služba, preko katere se urejajo težave, s katerimi se srečujejo dijakinje in dijaki (učne in vedenjske težave, materialne stiske). V zadnjem primeru se skuša dijakom pomagati s pomočjo različnih fundacij.

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan