Zgodovina

Železniški dijaški dom je nastal leta 1952, ko je z izločitvijo iz Železniške industrijske šole Maribor, kjer je deloval kot njena organizacijska enota, postal samostojni zavod. Do leta 1958 je dijaški dom deloval na drugih lokacijah.

Zgradbo v njeni osnovi sestavljata dve petnadstropni ločeni zgradbi, zgrajeni v letih 1949 in 1950. Njun vmesni, povezovalni objekt je bil zgrajen leta 1985.

Železniški dijaški dom je bil do leta 1976, do priključitve Zavodu za strokovno izobraževanje v Ljubljani pri ŽG Ljubljana, samostojni zavod.

Od leta 2001 je Srednja prometna šola z dijaškim domom kot organizacijsko enoto sestavni del javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor.

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan