Učne ure

Učne ure

V domu so organizirane obvezne učne ure:

  • dopoldne med 8.00 in 11.00 (odmor 9.30 – 10.00) ter
  • popoldne med 15. in 18. uro (odmor 16.30 – 17.00).

Vzgojiteljski zbor prilagaja učne ure zahtevnosti šolskih programov in urnikom šol.

Učenje poteka v učilnicah in sobah – glede na učni uspeh se o tem dogovorita vzgojitelj in dijak.

V času učnih ur je v domu tišina in dijaki doma ne zapuščajo. V kolikor zapustijo dom, morajo varnostniku predložiti dovolilnico, ki jo izpolni vzgojitelj.

Med učnimi urami se dijaki učijo, pišejo naloge in opravljajo druge aktivnosti, ki so povezane s pripravami na šolo.

Prisotnost dijakov pri učnih urah spremljajo vzgojitelji v posebni evidenci.

Dom organizira dijakom pomoč pri učenju (vzgojitelji, dijaki), omogoča uporabo literature iz knjižnice (prebiranje dnevnega tiska in revij) ter pisanje seminarskih nalog v računalniški učilnici.

Urnik

TOREK in ČETRTEK 15.00 – 16.30 učilnica dijaški dom 2. nadstropje