Vpis in cenik

Vpis in izpis dijakov

Dijaki se vpisujejo v Dijaški dom Srednje prometne šole (v nadaljevanju dom) za eno šolsko leto na podlagi javnega razpisa.

Pogoji za sprejem in bivanje v domu:

  1. status dijaka ali študenta,
  2. novinci oddajo prijavni obrazec za sprejem,
  3. sprejemanje in upoštevanje pravil domskega reda,
  4. redno plačevanje oskrbnine doma.

Dom sklene s starši ali skrbniki dijaka pogodbo, ki ureja medsebojne pravice in obveznosti.

O sprejemu kandidatov odloča komisija za sprejem v dom.

Dijaki lahko izstopijo iz doma med šolskim letom samo v soglasju s starši oziroma podpisnikom pogodbe.

Odpovedni rok za izstop iz doma je en mesec. Dijak, ki izstopa iz doma pred iztekom odpovednega roka, je dolžan plačati stroške nastanitve do konca tekočega meseca oz. kot to določa pogodba.

Uskladitev pravil pravil prijave / izpisa

Interna domska pravila Dijaškega doma Srednje prometne šole so usklajena s Pravilnikom o šolskem redu, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/07) in Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 97/06).

Domski red podrobneje ureja z zakonom določene pravice in dolžnosti dijakov, način uveljavljanja pravic in izpolnjevanja dolžnosti, izrekanje ukrepov za kršitve domskih pravil ter dolžnosti strokovnih delavcev in ravnatelja doma pri uresničevanju določb pravilnika.

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan