Cenik

Cenik oskrbnine

Cenik_DD_PŠM_(veljaven od 1.9.2023)

Stroški nastanitve in prehrane se določijo za vse dni pouka v šolskem letu v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu:

  • dijakom, ki so na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu in v celem mesecu niso prisotni oprostijo stroški nastanitve in prehrane.
  • za dneve bivanja v mesecu se stroški nastanitve in prehrane zaračunajo po dnevih.

V kolikor so kapacitete proste in želi dijak sam bivati v sobi, se mu dodatno obračuna 10 % od mesečne oskrbnine.

Cene ne vključujejo DDV, oprostitev v skladu s 7. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1.

Velja od 1. 9. 2023.

 

 

 

Oskrbnina

Ceno oskrbnine oblikujejo za vse domove v Sloveniji Komisija za oblikovanje oskrbnine v dijaških domovih, Skupnost dijaških domov Slovenije ter Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Domska oskrbnina vključuje hrano (živila, stroški priprave) in nastanitev. Odjava hrane je možna iz opravičljivih razlogov. Odjava hrane je možna za naslednji dan do 17. ure oziroma naročanje/odjava suhega kosila do 20 ure tekočega dneva.

Dijaki ob koncu tedna (sobote, nedelje, prazniki) odidejo domov, razen če imajo za podaljšanje bivanja opravičljiv razlog (npr. pouk po šol. koledarju).

Domska prehrana zajema tri obroke dnevno. Prehrana je organizirana v jedilnici:

· zajtrk med 6.00 in 8.00 uro,

· kosilo med 11.00 in 16.00 uro,

· večerja med 18.00 in 19.30 uro.

Jedilnike sestavlja za to usposobljeno osebje, pri tem sodeluje tudi komisija za prehrano, ki jo sestavljajo mentor in predstavniki dijakov.

V jedilnici je uveden samopostrežni način razdeljevanja hrane. Med obroki je v jedilnici prisoten dežurni vzgojitelj.

Zakaj izbrati nas?

0

let tradicije

0

procentna izobraževalna pomoč

0+

interesnih dejavnosti

0+

učnih ur na dan