27. novembra, 2019  

9. letna konferenca – KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

9. letna konferenca – KAKOVOST V VIŠJIH STROKOVNIH ŠOLAH

VIŠJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR je sodelovala na 9. letni konferenci, ki jo vsako leto priredi Komisija za kakovost pri Skupnosti VSŠ. Komisija s tem nadaljuje cilje in smernice za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah, ki so bili zastavljeni v projektu IMPLETUM.

Konferenca je potekala v četrtek, 21. novembra 2019, na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled. Moto letošnje konference je bil ‘Komuniciranje med deležniki višjega strokovnega izobraževanja’.
Na konferenci sta kot gosta sodelovala Marko Lotrič, direktor LOTRIČ Meroslovje, d. o. o., in Andrej Poklič, direktor GKN Driveline Slovenija. Obe podjetji sta prejemnika Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost in sta na konferenci sodelovala kot uspešna primera podjetij z odlično vzpostavljenim sistemom kakovosti.

Predstavnica Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu je nato predstavila Usmeritve za izboljšave samoevalvacijskih poročil višjih strokovnih šol ter ECTS in spremljanje obremenitve študentov.

Na tematskih okroglih mizah so sodelovali predstavniki MIZŠ, CPI, NAKVIS in posameznih šol. Aktivno vlogo na konferenci sta imela tudi ravnatelj VPŠ mag. Gregor Rak in predavateljica dr. Andreja Križman. Mag. Gregor Rak je vodil okroglo mizo na temo Specializacija in prenova programov za prihodnost, dr. Andreja Križman pa je kot tokratna predsednica komisije za recenzijo prispevkov moderirala drugi del konference, kjer je bilo predstavljenih pet izbranih prispevkov na temo konference.

Skupnost VSŠ je podelila tudi priznanja zaslužnim posameznikom in institucijam za razvoj višjih strokovnih šol. Posebej ponosni smo na naša študenta Mitjo Lešnika in Manuelo Tibaut, ki sta prejela posebno priznanje Skupnosti VSŠ za prispevek na področju razvoja in promocije višjega šolstva.

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja