Karierni center

Področja delovanja KC VPŠ so:
– celostni program vodenja osebne kariere (osebno in poslovno svetovanje),
– programi vseživljenjskega učenja KC UP (delavnice, tečaji, seminarji in druge oblike izobraževanja)

 

Cilji kariernega centra:

  • povečati zaposljivost maturantov in diplomantov naših šol
  • poklicno usmerjanje, ocenjevanje in svetovanje za dijake, študente, diplomante
  • svetovati in usmerjati pri prijavah na razpise za delovna mesta (prošnja, CV …)
  • izvajanje poklicnega svetovanja za osnovne šole in srednje šole – oblikovanje inovativnih predstavitev dejavnosti šole bodočim kandidatom za vpis
  • aktivno sledenje in objavljanje oglasov za prosta delovna mesta z našega poklicnega področja (tudi oglasov za delo v tujini)
  • organizacija posvetov, delavnic, okroglih miz, na katerih bodo sodelovali priznani strokovnjaki iz gospodarstva z namenom povezovanja z gospodarstvom
  • izboljšati sledljivost zaposljivosti naših dijakov, diplomantov in predstavitev uspešnih kariernih poti