Poslanstvo in vizija

VIZIJA Višje prometne šole

V pokrajini in širšem okolju bomo prepoznani kot vodilna višja strokovna šola za logistiko, informatiko, varstvo okolja in komunalo ter ekonomijo, ki bo v sodelovanju z gospodarstvom izvajala obstoječe programe in razvijala nove izobraževalne programe za zagotavljanje kompetentnih in zaposljivih strokovnjakov. 

POSLANSTVO Višje prometne šole

Poslanstvo Višje prometne šole je izobraževanje študentov v javno veljavnih izobraževalnih programih na področju logistike, informatike, varstva okolja in komunale ter ekonomije, izvajanje seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja za gospodarske in negospodarske subjekte in partnerje v domačem in tujem okolju.

Vrednote, ki jih izpostavljamo:

 • poštenost,
 • humanost,
 • kakovost,
 • korektnost,
 • odgovornost,
 • doslednost,
 • strpnost do drugače mislečih,
 • prijaznost,
 • sprejemanje novosti,
 • pripadnost šoli,
 • odličnost,
 • etičnost,
 • znanje.  

Študijski programi

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja