Poslanstvo in vizija

VIZIJA Višje prometne šole

Biti vodilna šola v pokrajini in širšem okolju, ki bo izvajala izobraževanje iz PROMETA, LOGISTIČNIH SISTEMOV, EKONOMIJE TER VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, predvsem s področja transporta, prometa in logistike, moramo postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine in gospodarstva v njej.

POSLANSTVO Višje prometne šole

Izobraževanje študentov v javno veljavnih izobraževalnih programih, izvajanje seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja za gospodarske in negospodarske subjekte in partnerje v pokrajini, državi in EU ter aktivno delovanje na področju razvoja logistike, prometa, ekonomije in varstva okolja s komunalo v državi in širše.

Primarno poslanstvo naše šole pa je izobraziti kvaliteten kader za potrebe gospodarstva in vzpostaviti čim boljšo povezavo z gospodarstvom v smislu prepoznavanja potreb po izobraževanju, sodelovanje priznanih strokovnjakov iz gospodarstva pri izvajanju izobraževalnega procesa in zagotavljanje praktičnega znanja.

Vrednote, ki jih izpostavljamo:

 • strokovnost,
 • kakovost,
 • korektnost,
 • odgovornost,
 • doslednost,
 • strpnost do drugače mislečih,
 • prijaznost,
 • partnerstvo,
 • sprejemanje novosti,
 • pripadnost šoli,
 • odličnost,
 • etičnost.

Študijski programi

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja