Informatika

Prava izbira za vas, če:

 • želite znanja s področja informatike, operacijskih sistemov, programiranja in baz podatkov,
 • želite znanja s področja digitalnega marketinga (spletne strani, socialna omrežja),
 • želite vzpostavljati in vzdrževati računalniška omrežja in sisteme,
 • želite razvijati programskih rešitve oz. pridobiti druga uporabna znanja s področja računalništva in informatike.

Zakaj informatika?

 • Ker boste pridobili napredna znanja na področju informacijskih tehnologij v poslovnem okolju.
 • Ker 60 % študijskega procesa poteka v šoli, 40 % pa v podjetjih (praktično zastavljen študij),
 • Ker imate možnost mednarodne izmenjave ERASMUS – mednarodna izmenjava za študij in prakso,
 • Ker boste sodelovali z IT podjetji iz gospodarstva. Možnost sodelovanja na praktičnih projektih že v času študija in s tem dobili praktično uporabna znanja.
 • Ker vam bodo predavali strokovni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami iz informatike in ostalih področij ter vam zagotavljali praktično in uporabno znanje.

Oblika izvajanja študija

• REDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

INŽENIR INFORMATIKE

(inž. inf.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

 • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
 • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Načini in rok prijave

Redni študij

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 17. marca 2023

Drugi rok:

od 25. avgusta do vključno 31. avgusta 2023

 

 

 

1. LETNIK
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6 KT
Poslovno komuniciranje in vodenje 6 KT
Računalništvo in informatika 5KT
Operacijski sistemi I 4 KT
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 6 KT
Računalniške komunikacije in omrežja I 6 KT
Programiranje I 7 KT
Zbirke podatkov I 7 KT
Praktično izobraževanje 400 ur
2. LETNIK
Ekonomika podjetja 6 KT
Programiranje II 6 KT
Razvoj programskih aplikacij 4 KT
Zbirke podatkov II 6 KT
Informacijski sistemi 4 KT
Izdelava spletnih strani 5 KT
Elektronsko poslovanje 5 KT
Računalniško vodeni procesi 5 KT
VSI MODULI
Praktično izobraževanje 400 ur
Diplomsko delo 5 KT

Dodatne informacije

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja