Informatika

Prava izbira za vas, če:

  • želite znanja s področja informatike, informacijskih tehnologij, operacijskih sistemov, programiranja, baz podatkov, izdelave spletnih strani,
  • želite razumeti delovanje programskih aplikacij ter pridobiti splošno uporabna poslovna znanja.

Zakaj informatika?

V času epidemije koronavirusa se je pokazalo, kako ključnega pomena je digitalizacija procesov tudi na področju logistike in transporta. »Korona je pregnala velik del nakupov iz fizičnih v spletne trgovine. Uspešen je bil tisti, ki je svojo ponudbo znal predstaviti tudi na spletu in ki je zagotovil učinkovito dobavo,« pravi Aleš Habič, vodja prodaje za WMS rešitve v podjetju Špica (GZS, Revija Glas gospodarstva, sept. 2020).

»Največji poudarek se kaže predvsem v novih tehnologijah, avtomatizaciji in digitalizaciji. V teku je zamenjava celotnega informacijskega sistema za upravljanje skladišča WMS. Z novim sistem G.O.L.D. – Symphony stremimo k standardizaciji, optimizaciji, družbeno odgovorni humanizaciji procesov (Pick-by-Voice, Mobile Andriod) in digitalizaciji spremljajočih segmentov kot so »billing«, »labour management«. Vzporedno v skladiščih implementiramo avtonomna vozila (zelena logistika) in povezujemo vse več elektronskih naprav z internetom (IoT). Interne procese držimo vse bolj pod nadzorom z uporabo naprednih analitičnih orodij, v prihodnosti pa bomo z novimi viri podatkov in uporabo umetne inteligence stremeli po še bolj optimalni izvedbi in planiranju logističnih procesov” (Robi Košir za DB SCHENKER, v GZS, Revija Glas gospodarstva, sept. 2020).

Oblika izvajanja študija

• REDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

INŽENIR INFORMATIKE

(inž. inf.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju (višješolska prijavna služba preveri vsakega kandidata za vpis).

Načini in rok prijave

Redni študij

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Prvi rok:

od 15. februarja do 18. marca 2022

Drugi rok:

od 25. avgusta do vključno 31. avgusta 2022

 

 

 

1. LETNIK
Strokovna terminologija v tujem jeziku 6 KT
Poslovno komuniciranje in vodenje 6 KT
Računalništvo in informatika 5KT
Operacijski sistemi I 4 KT
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov 6 KT
Računalniške komunikacije in omrežja I 6 KT
Programiranje I 7 KT
Zbirke podatkov I 7 KT
Praktično izobraževanje 13 KT
2. LETNIK
Ekonomika podjetja 6 KT
Vzdrževanje sistemske programske opreme 5 KT
Operacijski sistemi II 5 KT
Računalniške komunikacije in omrežja II 5 KT
Varnost in zaščita 5 KT
Programiranje II 6 KT
Razvoj programskih aplikacij 4 KT
Zbirke podatkov II 6 KT
Informacijski sistemi 4 KT
Izdelava spletnih strani 5 KT
Elektronsko poslovanje 5 KT
Komunikacijske tehnologije in storitve 5 KT
Računalniško vodeni procesi 5 KT
Praktično izobraževanje 13 KT
Prostoizbirni predmet 5 KT
Diplomsko delo 5 KT

Dodatne informacije

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja