Ekonomist

Prava izbira za vas, če:

  • želite delati na komercialnem in finančnem področju poslovanja podjetij,
  • želite obvladati področja komerciale, računovodstva, organizacije poslovanja, bančništva, zavarovalništva ter drugih del v praksi,
  • želite pridobiti sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov.

 

Oblika izvajanja študija

• IZREDNI
(podprt z e-izobraževanjem)

 

Pridobljena izobrazba

VI. stopnja

EKONOMIST/EKONOMISTKA (ekon.)

Trajanje

2 leti

Pogoji za vpis

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali z zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002),
  • z mojstrskim ali delovodskim oziroma s poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Način in rok prijave

Izredni

Prijava poteka z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Prvi rok:

od 20. februarja do 17. marca 2023

Drugi rok:

od 25. avgusta do vključno 31. avgusta 2023

Predmetnik

KOMUNICIRANJE 16 KT
Poslovni tuji jezik 1 6 KT
Poslovno komuniciranje 6 KT
Praktično izobraževanje 4 KT
ANALIZA 14 KT
Informatika 5 KT
Poslovna matematika s statistiko 6 KT
Praktično izobraževanje 3 KT
POSLOVANJE 22 KT
Organizacija in menedžment podjetja 6 KT
Ekonomija 5 KT
Osnove poslovnih financ 6 KT
Praktično izobraževanje 5 KT
Prosto izbirni predmet 5 KT
Diplomsko delo 5 KT
TRŽENJE 8 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
KOMERCIALA 20 KT
Prodaja 8 KT
Nabava 6 KT
Praktično izobraževanje 6 KT
PRAVO 8 KT
Poslovno pravo 6 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
KAKOVOST 7 KT
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 5 KT
Praktično izobraževanje 2 KT
VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO 15 KT
Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov 6 KT
Poslovna logistika 5 KT
Praktično izobraževanje 4 KT

Celotni predmetnik programa Ekonomist

Dodatne informacije

Vaše zadovoljstvo je na prvem mestu

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja