29. oktobra, 2021  

IZPOLNJEVANJE POGOJEV PCT od 1. 11. 2021

IZPOLNJEVANJE POGOJEV PCT od 1. 11. 2021

Obveščamo vas, da velja od 28. 10. 2021 za izvajanje študijskega procesa na Višji prometni šoli Maribor Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, 171/2021), ki na novo ureja izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje ali testiranje) tako za zaposlene kot tudi za študente.

V skladu z Odlokom morajo pogoj PCT izpolnjevati vsi, ki vstopajo v prostore Prometne šole Maribor, Višje prometne šole (več o tem…)

Za študente, ki ne izpolnjujejo pogojev PC, se šteje, da za potrebe izvedbe pedagoškega procesa izpolnjujejo pogoj PCT, če se presejalno testirajo s testom HAG za samotestiranje v prostorih Prometne šole Maribor (Protokol_samotestiranja_nov_studenti, 12.11.2021)

Samotestiranje na SARS-CoV-2 se za študente izvaja trikrat tedensko v avli Prometne šole Maribor (vsak ponedeljek, sredo in petek od 7.30 do 8.30).

Navodila za samotestiranje so TUKAJ.

Za namen dokazovanja samotestiranja mora študent voditi evidenčni list, ki vsebuje datum samotestiranja, rezultat testa in podpis študenta, s katerim jamčite za verodostojnost podatkov na evidenčnem listu. Evidenčni list je (klikni …) bo pa na voljo tudi pri vstopu v šolo.

Študentu na podlagi Odloka pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je študent tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Študent izpolnjuje pogoj PCT, če je cepljen, prebolel ali se lahko izkaže z veljavnim negativnim rezultatom PCR ali HAG-testom, skladno z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21). V kolikor se študent ne izkaže z ustreznim dokazilom o izpolnjevanju pogoja PCT, se mora samotestirati v šoli. Študent brez izpolnjenega PCT-pogoja, zaradi prepovedi zbiranja, ki je določena s citiranim Odlokom, ne sme biti v prostorih šole.

Študent, ki se ne bo želel samotestirati in se ne izkaže s PCT-dokazilom, se ne sme zadrževati v prostorih VPŠ oziroma ne sme sodelovati pri predavanjih ali drugih oblikah organiziranega dela v šoli.

VPŠ ne zbira potrdil o izpolnjevanju pogoja PCT in ne vodi evidenc o študentih, ki izpolnjujejo pogoj.

V prostorih šole je obvezna uporaba mask in upoštevanje drugih veljavnih predpisov NIJZ. V skladu s sedaj veljavnim Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 so ustrezne zgolj kirurške maske in maske tipa FFP2. Tako kot do sedaj, si maske študentje priskrbijo sami.

KAKO RAVNAMO V PRIMERU POZITIVNEGA REZULTATA NA ŠOLI?

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju študent nemudoma kontaktira izbranega osebnega zdravnika ali se nemudoma naroči na PCR-testiranje pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v mreži javne službe brez predhodnega obveščanja osebnega zdravnika.

Študent, ki je na hitrem testu pozitiven, takoj zapusti šolo. Šolo lahko zapusti peš, s kolesom itd., ne sme pa uporabljati javnega prevoza.

Naprošamo vas, da skupaj (in strpno) poskrbimo za varno in nemoteno izvedbo študijskega procesa.

Hvala za razumevanje.

Kolektiv VPŠ

 

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja