21. aprila, 2020  

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom

Uveljavljanje pravic študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se kot pravica študentov in študentk zaradi interventnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji, ki se izvajajo kot redni študij in izredni študij, in ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi študentje, ki se trenutno nahajajo na mednarodni izmenjavi za študij ali praktično izobraževanje (npr. Erasmus+) v tujini, če izpolnjujejo navedene pogoje.

Na kakšen način lahko študentje uveljavljajo pravico do izplačila enkratnega solidarnostnega dodatka študentom in kako poteka oddaja elektronske vloge?

Oddaja elektronske vloge poteka s pomočjo spletne aplikacije oz. vnosa v elektronski obrazec, ki je objavljen na eUpravi:
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom.

Pri vnosu morajo študentje poskrbeti za pravilnost in resničnost podatkov. Ti bodo primerjani s podatki v eVŠ evidenci študentov in diplomantov ter v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), ki ju upravlja ministrstvo. V kolikor bodo podatki študentov ustrezni in pravilni in bodo upravičeni do izplačila dodatka, bo znesek nakazan na posredovani transakcijski račun. Rok za oddajo obrazca ne zastara.

ODDAJA ELEKTRONSKE VLOGE >>

 

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja