Predavatelji

mag. Darko Bečaj, univ. dipl. inž. prom.

darko.becaj@vpsmb.eu

Martina Belšak, prof. angl. in slov.

martina.belsak@vpsmb.eu
t: 02 429 41 38; m: 051 676 381
kabinet: pritličje levo

mag. Andrej Božin, univ. dipl. inž. arh.

andrej.bozin@icloud.com

mag. Jožica Dobaj, univ. dipl. inž. stroj.

jozica.dobaj@komunala-slb.si

dr. Janez Ekart, univ. dipl. inž. el.

janez.ekart@gmail.com

mag. Gregor Ficko, univ. dipl. inž. grad.

gregorficko@hotmail.com

Danijela Gerkšič Blatnik, prof. mat.

danijela.gerksic@vpsmb.eu
02 429 41 19
kabinet: pritličje levo

mag. Vanja Kajzer, univ. dipl. ekon.

vanja.kajzer@vpsmb.eu
t: 02 429 41 07 m: 051 351 510
kabinet: pritličje desno

mag. Dušan Kolarič, univ. dipl. inž. stroj.

dusan.kolaric@vpsmb.eu
t: 02 429 41 07 m: 051 351 203
kabinet: pritličje desno

mag. Adrijana Kresnik Kočev, univ. dipl. inž. prom.

adrijana.kresnik@vpsmb.eu
02 429 41 19
kabinet: pritličje levo

dr. Andreja Križman, univ. dipl. ekon.

andreja.krizman@vpsmb.eu
t: 02 429 41 36
kabinet: pritličje

Metka Krunič, univ. dipl. inž. kem. tehn.

metka.krunic@vpsmb.eu
02
kabinet:

mag. Vlasta Ojsteršek, univ. dipl. inž. tek.

vlasta.ojstersek@guest.arnes.si

Benjamin Pivec, mag. inž. prom.

benjamin.pivec@prometna.net
02 429 41 24
kabinet:

dr. Marko Rajter, spec., univ. dipl. ekon.

marko.rajter@vpsmb.eu
02 429 41 06
kabinet: 1. nad. DD

mag. Gregor Rak, univ. dipl. inž. prom.

gregor.rak@prometna.net
t: 02 429 41 34
kabinet: pritličje

mag. Silvo Rep, univ. dipl. inž. grad.

silvo.rep@vpsmb.eu

mag. Gabrijel Sternad, univ. dipl. inž. prom.

gabrijel.sternad@vpsmb.eu

Živa Trstenjak, prof. ang. in nem.

ziva.trstenjak@vpsmb.eu
02 429 41 06; 051 243 979
kabinet: 1. nad. DD

mag. Martina Zorko, univ. dipl. prav.

zorko.martina@siol.net

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja