2. decembra, 2021  

RAZPIS ŠTIPENDIJE SLOVENSKEGA LOGISTIČNEGA ZDRUŽENJA

RAZPIS ŠTIPENDIJE SLOVENSKEGA LOGISTIČNEGA ZDRUŽENJA

RAZPIS ŠTIPENDIJE SLOVENSKEGA LOGISTIČNEGA ZDRUŽENJA

Študente obveščamo, da Slovensko logistično združenje nudi štipendijo enemu študentu/študentki 2. letnika Višje prometne šole v programu Logistično inženirstvo, ki je s svojim dosedanjim študijem pripomogel k promociji logistične stroke.

  1. Obdobje trajanja in vrednost podeljene štipendije

Štipendija bo podeljena za obdobje deset (10) mesecev, z veljavnostjo od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2022. Vrednost podeljene štipendije je sto (100) EUR mesečno.

  1. Razpisni pogoji:

Kandidirajo lahko vsi študenti, prvič vpisani v 2. letnik v študijskem letu 2021/22.

Rok za diplomiranje: do 30. 9. 2023.

  • Rok in način prijave na razpis

Rok za prijavo: 20. 12. 2021 do 10. ure.

Način prijave: pisno vlogo, naslovljeno na Višjo prometno šolo, dopolnjeno z motivacijskim pismom študenta, oddajte do ponedeljka, 20. 12. 2021, do 10. ure v tajništvu Višje prometne šole v zaprti kuverti z napisom “RAZPIS ZA ŠTIPENDIJO – SLZ”.

  • Merila za izbor kandidata

Pri izbiri kandidata bodo upoštevana naslednja merila:

  1. Učni uspeh – povprečna ocena študija v 1. letniku, preračunana na število vseh izpitov brez ocene iz PRI1 (50 % delež; 50 točk) – podatke pridobi VPŠ.
  2. Ocena mentorja v podjetju pri PRI1 (10 % delež; 10 točk) – podatke pridobi VPŠ.
  3. Ocena seminarja pri PRI1 (20 % delež; 20 točk) – podatke pridobi VPŠ.
  4. Motivacijsko pismo študenta in/ali intervju pred razpisno komisijo (20 % delež; 20 točk).

 

  1. Merilo za dodelitev štipendije

Možnost sklenitve pogodbe in dodelitev štipendije ima kandidat, ki doseže najvišje število točk od možnih 100 točk.

  1. Odpiranje vlog in obveščanje kandidatov

Komisija bo odprla in pregledala vloge 21. 12. 2021 v prostorih šole. Odpiranje vlog ni javno. Izbrani kandidat bo obveščen 24. 12. 2021 po e-pošti. Enako velja za neizbrane kandidate.

Maribor, 1. 12. 2021

 

Marko Rajter                                                                                                        mag. Gregor Rak

predsednik komisije                                                                                           direktor PŠ/ravnatelj VPŠ

 

Sorodni

 

Zakaj izbrati nas?

0

diplomantov

0

število partnerskih podjetij

0

let tradicije izobraževanja

0

let mednarodnega sodelovanja